Missionplanner

Sagsbehandler (Chefsergent) til Kompetenceudviklingsafdeling ved Forsvarets Sanitetskommando


Sagsbehandler (Chefsergent) til Kompetenceudviklingsafdeling ved Forsvarets Sanitetskommando

Har du lyst til en spændende og udfordrende stilling, hvor du arbejder med udsendelse af sundhedsfagligt personel, og dermed medvirker til at understøtte de operative enheder i Forsvarets missioner? Har du stærke kompetencer og erfaring indenfor personeladministration, og trives du med at have en nøglerolle i en til tider travl og omskiftelig hverdag?
Så er det nu, du skal til tasterne, da Forsvarets Sanitetskommando søger en selvstændig, erfaren og kvalitetsbevidst chefsergent til vores kompetenceudviklingsafdeling.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitetstjeneste og militær fysisk træning, samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav.
Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.
Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Kompetenceudviklingsafdelingen er en lille sammentømret enhed, som udover dig rummer en seniorsergent, to korporaler, en konstabel og en civil overassistent. En af afdelingens hovedopgaver er rekruttering af det sundhedsfaglige personel (bl.a. læger, sygeplejersker, fysioterapeuter m.v.) som skal støtte Forsvarets internationale missioner. Derudover varetager vi bemandingen af Forsvarets operative struktur med sundhedsfagligt personel. Vi koordinerer og varetager endvidere den daglige administration ved myndigheden, herunder også det administrative koordinationsansvar i f.m. uddannelse og kursusvirksomhed for alt sundhedsfagligt personel, som indsættes i nationale og internationale missioner.
Derudover arbejder vi med kompetenceudvikling af alt personel i Forsvarets Sanitetskommando, og vi sørger for at Forsvarets redningshelikoptere (SAR) er bemandet med en læge 24/7, 365 dage om året.

Afdelingens opgaveportefølje er således spændene og alsidig, og du vil sjældent opleve at to dage er ens.
Kompetenceudviklingsafdelingen indgår i Produktionsdivisionen. Her lægger vi vægt på en fri og fordomsfri tone. Vi sætter pris på humor og godt humør, ligesom vi har evnen til at smøge ærmerne op og få arbejdet fra hånden når dette er påkrævet, til gavn og glæde for vores samarbejdspartnere og de operative enheder vi understøtter.
Om stillingen
I stillingen vil din hovedopgave være at varetage bemandingen af de sundhedsfaglige stillinger til internationale missioner, nationale opgaver og øvelser.
Du varetager endvidere funktionen som næskommanderende i afdelingen, hvor du vil skulle forestå den daglige ledelse i afdelingschefens fravær.
Derudover bidrager du til de rekrutteringskampagner der udarbejdes i tæt samarbejde med FPS, ligesom du bidrager til bemandingsprocessen for alt sundhedsfagligt personel i Forsvaret, der skal indgå i den operative struktur.
Du vil være med i processen i udvælgelsen af ansøgere til basisuddannelsen for sundhedsfagligt personel, samt reservelægekurset der gennemføres for nyansatte læger 2 gange årligt.
Du er endvidere tovholder på varetagelsen af dagligdagens administrative opgaver ved myndigheden, der løses af vores dygtige administrative medarbejdere i afdelingen.

Slutteligt skal du varetage rollen som Forsvarets Sanitetskommandobefalingsmand (”myndighedsbefalingsmand”), hvor du bl.a. støtter og rådgiver chefen for Forsvarets Sanitetskommando (generallægen). Du vil få mulighed for at udvikle og sætte dit eget præg på denne del af stillingen, der indgår som en skråstregsfunktion.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Hvis du ikke allerede er chefsergent forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent og, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Erfaring med personeladministration i Forsvaret er ubetinget en fordel, ligesom du gerne må have erfaring med administration af sundhedsfagligt personel, eventuelt fra mission.
Vi ser gerne at du har erfaring som sagsbehandler fra tidligere stillinger, samt kendskab til Forsvarets IT-systemer med et godt kendskab til Office pakken og DeMars på slutbruger niveau.

Som person er du udadvendt, og du trives med at have en stor og bred berøringsflade. Du er god til at planlægge, ligesom du evner at kommunikere med både høj som lav, hvor du eksempelvist skal kunne rådgive og vejlede både enkeltpersoner og myndigheder.
Du kan holde et højt fagligt niveau og kan på eget initiativ, eller efter direktiv, iværksætte de nødvendige tiltag og følge opgaverne til dørs.

Vi ser meget gerne at du har erfaring fra udsendelse i internationale missioner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du ansættes på en uddannelsesaftale finder udnævnelse til chefsergent sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Dit faste tjenestested vil være i Aarhus.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer, med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Kompetenceudviklingsafdelingen; overlæge Therese Pulawska på telefon: 72 81 80 31 eller via mail på fsk-p-chkpu@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 20. februar 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse fra 1. april 2019.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sødalsparken

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

20.02.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent