Hæren 06

Vagtleder (korporal) til Hærens Officersskole


Vagtleder (korporal) til Hærens Officersskole

Kunne du tænke dig at blive vagtleder? Vi søger en korporal som vagt på Hærens Officersskole (HO) på Frederiksberg.
Om os
Frederiksberg Slot danner rammen om officersuddannelserne og byder på en spændende blanding af gamle traditioner og moderne faciliteter.
Idet skolen nu er under kommando af Forsvarsakademiet, sker der for nærværende mange ændringer både af uddannelser, organisation samt arbejdsfordeling og – processer på HO; men i alle disse omvæltninger er der stadig en stab, der binder organisationen sammen, og hvorunder Vagten hører. Dagligdagen på slottet er præget af en professionel og afslappet omgangstone, og vi opererer med en stor grad af frihed under ansvar.
Om stillingen
Du skal som vagtleder forestå sikkerheden på og om Frederiksberg slot.
Din funktion dækker over alle de opgaver, der skal løses af vagten på Frederiksberg Slot,. Det drejer sig om såvel fysisk som mere teoretisk betonet arbejde, herunder betjening af diverse telefon- og alarmsystemer samt anvendelse af pc.

Stillingen er præget af selvstændig opgaveløsning samt eventuel ledelse af andet personel, når vagten forstærkes. Du skal igennem personlig indsats, viden og færdighed over for din foresatte, være ansvarlig for slottets sikkerhed og beredskab.
Ud over de sikkerhedsmæssige opgaver, indeholder funktionen også en del servicevirke overfor ansatte, besøgende og andre brugere af slottets faciliteter. Ligeledes kan der forekomme mindre forefaldende ad hoc opgaver for skolens stab.
Tjenesten udføres som almindelig tjeneste. Nogen gange falder denne om dagen, andre gange om natten eller i weekenden. Der optjenes ikke vagttillæg.

Dine konkrete arbejdsopgaver indbefatter bl.a.:

- Ledelse af andet personel når vagten forstærkes.
- Gennemførelse af militær opholds- og adgangskontrol for personer og køretøjer.
- Gennemførelse af patruljering og parkeringskontrol.
- Betjening af diverse telefonomstillings- og alarmsystemer samt anvendelse af softwareprogrammer på PC.
- Hurtig indgriben på alarmer og situationer med ulovligt indtrængende på slottets område samt information og vejvisning af ankommende brandvæsen og politi.
- Gennemførelse af tilsyn med arrangementer, der gennemføres uden for normal arbejdstid.
- Hjælp, vejvisning og servicering af skolens, slottets og Slotskirkens gæster.
- Kontrol med tilstedeværelse af og funktionsduelighed på Vagtens våben, nøgler og udleveret materiel.
- Ajourføring af vagtrapport og diverse udleveringslister i Vagten.

Du udfører derudover andre administrative, tjenstlige og servicerende opgaver for skolens stab.
Du skal holde sig i tilfredsstillende form og være i stand til at skyde med pistol, da du er bevæbnet under udførelse af sin tjeneste.
Om dig
Du har gennemført din militære grunduddannelse og er som minimum overkonstabel, med kørekort til kategori B.
Du har evner og vilje til at kunne tage hurtige beslutninger, da din funktion handler om menneskers og slottets sikkerhed. Du kan handle korrekt, hurtigt og beslutsomt når alarmen går.
Du har erfaring med vagttjeneste og du er i god fysisk form, samt omskolet til pistol.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Er du endnu ikke korporal, skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale, mhp. gennemgang af korporal uddannelsen. Udnævnelse til korporal kan finde sted herefter.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Garnisonsstøtteelementet; major Thomas Munch, tlf.: 72 81 77 70 eller på FIIN FAK-HO-GSE01, der er HO Vagt- og Sikkerhedsofficer.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Du kan søge stillingen senest den 20. februar 2019. Vi forventer at afholde samtaler snarest derefter, med henblik på tiltrædelse fra 1. marts 2019.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier.
Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter.
Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederiksberg Slot

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

20.02.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent