Hæren 06

Næstkommanderende deling til 2. lette opklaringseskadron


Næstkommanderende deling til 2. lette opklaringseskadron

Har du professionalisme, faglighed og viljestyrke nok til at bestride en stilling, hvor der stilles høje krav til dig, men til gengæld giver stor frihed i opgaveløsningen og fokus på udvikling? Så er det måske dig vi søger til en spændende stilling som næstkommanderende for en let opklaringsdeling.
Om os
2. Lette Opklaringseskadron er en professionel opklaringsenhed, bestående af tre stående opklaringsdelinger samt en kommandodeling.

Eskadronen har en stolt historie med adskillige internationale indsættelser, samt en fortsat travl opgaveportefølje med indsættelser i henholdsvis beredskaber og INTOPS.

Senest er eskadronen hjemvendt i 2019 fra Resolute Support i Kabul, hvor den netop har været udsendt som Movement Force Protection Team (MFPT).

Eskadronen løser opklarings- og sikringsopgaver, samt begrænsede, men højt prioriterede, kampopgaver.

Opgaveløsningen varierer mellem indsættelser med køretøjer til indsættelser til fods med fuld udrustning.

Ofte vil det dreje sig om operationer af flere døgns varighed, med ringe til ingen mulighed for genforsyning eller støtte udefra.

Vi indsættes ofte i krævende opgaver med kort varsel, både nationalt og internationalt, hvilket stiller høje krav til alle vores soldater. Derfor har vi i eskadronen et naturligt fokus på korpsånd, professionalisme, høj faglighed og initiativ helt ned på enkeltmand, som en nødvendighed for at sætte alle eskadronens soldater i stand til at løse opgaven.

Eskadronen har en travl hverdag, men et højt fokus på kompetenceudvikling af alle enhedens soldater, for derigennem at stille det stærkeste hold til opgaveløsningen, uanset type og varsel.
Om stillingen
Næstkommanderende i en stående opklaringsdeling er delingsførerens nærmeste sparringspartner, såvel fagligt som ledelsesmæssigt.

Som næstkommanderende får du gode muligheder for at udvikle dine kompetencer og faglighed.

Du får kommandoen over yngre befalingsmænd og konstabler, som stiller høje krav til sig selv og derved også til dig.

Derfor forventer eskadronen at NK/DEL igennem sin professionalisme, faglighed og tilgang til soldaterhåndværket, fungerer som en rollemodel i eskadronen.

Til gengæld får NK/DEL et stort ansvar og en stor frihed til at løse opgaven stillet.

Stillingen vil være en blanding af operativt fører- og instruktørvirke, administration samt uddannelses- og øvelsesaktivitet samt planlægning.

Eskadronen ligger stor vægt på kompetenceudvikling af sine befalingsmænd.

Kursus- og instruktørvirke vil være en naturlig del af dit arbejde, både som elev og instruktør.

Dette skaber de bedste forudsætninger for udviklingen af dine soldater, men samtidigt de bedste forudsætninger for din fremtidige karriere i opklaringsbataljonen, men også forsvaret generelt.

Efterfølgende stillinger kunne eksempelvis være finskyttebefalingsmand, efterretningsbefalingsmand, uddannelsesbefalingsmand eller officer.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent med en professionel tilgang til soldaterhåndværk.

Det er et krav, at du har forrettet relevant tjeneste som oversergent eller sergent, helst med baggrund i opklaringen, alternativt med erfaring som NK/DEL i kamptropperne.

Herudover har du bestået eller kan gennemføre OPK 001-1, OPKGF med et tilfredsstillende resultat.

Du er bevidst om dine styrker og udviklingsområder, samt er forudseende og løsningsorienteret, både på kamppladsen og til hverdag.

Som NK/DEL i eskadronen bliver du en del af en erfaren kadre. Du skal være indstillet på at være en aktiv, tillidsvækkende og udviklende del af din opklaringsdeling og eskadronen, samt Opklaringsbataljonens samlede befalingsmandskorps.

Det understreges, at eskadronen ofte er indsat i opgaver, hvori du vil være væk hjemmefra, henholdvis nationalt og internationalt – hvorfor du bør være afklaret med dit bagland forud for ansøgning.

Du besidder B og C kort og kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt, samt kunne opretholde denne igennem hele din ansættelse.

Det er en betingelse for ansættelse, at du ved ansættelsestidspunktet har gennemført og registreret forsvarets fysiske basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadronschef Kasper Hansen på tlf. 50 84 91 94 eller via mail: GHR-3B-200A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. februar 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Almegaards kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

21.02.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent