Søværnet 04

Officer af taktisk linje søges til 2. besætning, THETIS-KL.


Officer af taktisk linje søges til 2. besætning, THETIS-KL

Er du en dynamisk og engageret officer af taktisk linje, og har du mod på at udvikle dig indenfor Danish Operational Sea Training (DOST) i den eneste certificerede DOST-besætning i DIV 11 (THETIS-kl.), skal du søge premierløjtnantsstillingen i 2. besætning, hvor du kan forvente at blive kommunikationsofficer.
Om os
2. Besætning er en af de fem inspektionsskibsbesætninger i Division 11 under 1. Eskadre. Vi opererer primært nationalt, indsat i de nordatlantiske og arktiske områder ved Grønland og Færøerne under Arktisk Kommando (AKO) med hovedkvarter i Nuuk.

2. besætning vil i 2019 være om bord på F357 THETIS, som skal være kommandoskib for den ene af NATOs to stående minerydningsstyrker i 2019. Togterne vil foregå i Nordeuropæiske farvande. Kommunikationsofficeren er central i forhold til navigationsplanlægningen og den praktiske gennemførelse af maritime øvelser i egenskab af vagtchef. Som vagtchef og sektionsofficer har du en unik mulighed for at udvikle dig som leder og navigatør.

Stemningen i 2. besætning er præget af gå-på-mod og godt humør. Ledelsesstilen er involverende og anerkendende. Vi tilbringer cirka 140 – 160 dage til søs om året. Besætningen har gennem de sidste to år været igennem DOST-træning og har afsluttet DOST-kurset i ved den tyske flådes skibshavariskole i Neustadt. Du vil derfor blive en del af den foreløbigt eneste DOST-certificerede besætning i DIV 11.
Om stillingen
Du bliver leder af kommunikationssektionen med samtidigt ansvar for enhedens navigationssystemer. Som kommunikationsofficer leder du sektionens fortsatte udvikling og træning af dine medarbejdere i tæt samarbejde med resten af besætningen.

Du er tillige den ene af besætningens tre vagtchefer, der også indgår i tørnen som fiskeriofficer (FIO) og flykontrolofficer (air-controller – AC).
Om dig
Du er taktisk uddannet premierløjtnant med gode lederegenskaber og ambitioner om at fortsætte i et udviklingsforløb hen imod et job som operationsofficer i THET-kl. eller som taktisk officer i 2. Eskadre.

Du skal være udviklingsorienteret og kunne tilegne ny viden hurtigt indenfor enhedens kommunikations- og navigationsområde.

Det er ikke afgørende, at du har erfaring fra 1. Eskadre, da alle aspekter af den operative tjeneste i Nordatlanten vil indgå i dit udviklingsprogram. Du skal have stor lyst til at blive indført i DOST-doktrinen og besidde en naturlig interesse for taktisk søkrigsførelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til internationale operationer (INTOPS), skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer og har ”blåt bevis”.

Ansøgningsfrist er den 3. marts 2019, med tiltrædelse snartest derefter.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren, kaptajnløjtnant Simon Forum Sonnichsen, på telefon: + 45 3067 0726 eller på mail: D11-K2OP001@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. +45 7281 9144 eller på mail: fps-ba-bs231@mil.dk.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

03.03.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent