Korpsmester søges til uddannelsesenhed ved Beredskabsstyrelsen


Korpsmester søges til uddannelsesenhed ved Beredskabsstyrelsen

Er du en handlekraftig leder og har du analytiske evner, teknisk forståelse, ledelsesmæssige og voksenpædagogiske evner samt en god fysik - så har Beredskabsstyrelsen Sydjylland en stilling som fører for en deling ledig til besættelse fra den 1. marts 2019 eller snarest derefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sydjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Haderslev. Afdelingen udgør det statslige redningsberedskab i Region Syddanmark, og primæropgaverne er opretholdelsen af et døgnbemandet beredskab, uddannelse af ca. 90 værnepligtige redningsspecialister og 30 værnepligtige sergenter om året, samt vedligeholdende uddannelse for ca. 40 frivillige.

Uddannelsesenheden, hvor føreren for delingen er placeret, er en dynamisk enhed på ca. 25 officerer og mellemledere, som varetager al uddannelse og en stor del af de operative opgaver ved afdelingen.
Om stillingen
Jobbet som fører for en deling spænder over en række opgaver. Du er i spidsen for en deling, der ud over dig selv består af en næstkommanderende og 2-4 andre instruktører. Du leder, tilrettelægger og gennemfører uddannelsen af delingens værnepligtige, hvor du sikrer at den pædagogiske linje bliver fulgt, og at de mål, der er for uddannelsen, bliver nået. Du varetager selv en væsentlig del af undervisningen i den sammenhæng. Du sikrer gennem daglig ledelse og sparring, at dine medarbejdere i delingen udvikler sig og trives, samt at delingen altid er bemandet iht. uddannelsesplanerne.

Du skal indgå i den operative udrykningsvagt som vagthavende befalingsmand i henhold til dine kvalifikationer.
Om dig
Vi forestiller os, at du:

• Har en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau.
• Har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og forrettet tjeneste som mellemleder i en uddannelsesafdeling.
• Er god til at omgås mennesker og har udprægede samarbejdsevner.
• Har flair for og lyst til at lære fra dig som underviser og sparringspartner.
• Trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor pludselige ændringer er dagligdag.
• Kan se og forstå helheder og sammenhænge.
• Fokuserer på resultater.
• Viser initiativ og tager udfordringer op med et positivt udgangspunkt.
• Har en god fysik og en stærk psyke.

En bestået ledertest er en forudsætning for ansættelse. Har du ikke allerede gennemført og bestået Beredskabsstyrelsens ledertest, vil det være en del af ansættelsesproceduren. Afprøvningen arrangeres af Beredskabsstyrelsen.

Hvis du ikke har den nødvendige beredskabsfaglige baggrund, skal du være indstillet på at gennemføre et individuelt tilrettelagt uddannelsesprogram.

Selvom funktionen indebærer en del ledelse og administration, skal du have lyst til praktisk tjeneste – ligesom du skal være forberedt på tjeneste, uddannelses- og øvelsesaktivitet udenfor normal arbejdstid herunder døgnvagt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter korpsmestre. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide om stillingen er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Jacob Vestergaard på telefon 73 52 74 50 eller mobil 23 37 80 08.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 20. februar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afviklet i umiddelbar forlængelse heraf.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

20.02.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent