Almen sergent Hæren 1

Chef for Uddannelsessektionen (S7) ved 2. EOD Bataljon ved Ingeniørregimentet.


Chef for Uddannelsessektionen (S7) ved 2. EOD Bataljon ved Ingeniørregimentet.

Er du en god leder, og har du lyst til at arbejde med uddannelse på tværs af alle ingeniørtjenestens fem specialer?

Er du selvstændig og har du god helhedsforståelse, og er du stand til at skabe gode netværk på tværs i Hæren?

Har du mod på at prøve kræfter med en stilling der stiller store krav til initiativ og koordination på tværs af hele Hæren?

Kan du svare ja til ovenstående, så er stillingen som chef for Uddannelsessektionen (S7) ved 2. EOD måske noget for dig.
Om os
Uddannelsessektionen (S7) er direkte underlagt 2. EOD Bataljon. 2. EOD Bataljon består af en stab, en Uddannelsessektion (S7), en EOD og Search sektion (S7) to Hærens Basisuddannelseskompagnier, et Hærens Reaktionsstyrkekompagni samt et EOD og Search kompagni.

Uddannelsessektionens (S7) opgave er koordination af uddannelse på tværs af ingeniørtropperne. Sektionen skal planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere ingeniørtroppernes føreruddannelser. Og så skal sektionen koordinere og rådgive i pædagogiske og didaktiske tilgange ved ingeniørtropperne.

Selv om sektionen er underlagt 2. EOD bataljon, virker uddannelsessektionen til gavn for alle regimentets enheder. Derudover skal sektionen koordinere uddannelser og kurser med 1 Panseringeniørbataljon under 1 Brigade, idet personellet herfra skal indgå på diverse kurser og uddannelser afholdt ved uddannelsessektionen.

Uddannelsessektionen (S7) er aktuelt bemandet med nogle meget dynamiske og innovative medarbejdere. Sektionen arbejder aktuelt med en række nyskabende tiltag inden for undervisning af soldater. Blandt andet er sektionen meget aktive inden for udarbejdelse digitale læringsværktøjer, herunder produktion og anvendelse af instruktionsvideoer.

Uddannelsessektionen består af en major som chef, dig. Dertil indgår to kaptajner som sagsbehandlere, to lærere; en premierløjtnant og en seniorsergent samt fire oversergenter som faglærere.
Om stillingen
Som chef for uddannelsessektoren (S7) er du først og fremmest sektionschef i 2. EOD Bataljon. Du varetager ledelsen af sektionen, herunder skal du planlægge, prioritere og iværksætte evaluering af sektionens samlede opgaveløsning.

Du er ansvarlig for sektionens budget og ressourceforbrug. Du vil være retningsgivende for sektionens indsatsområder. Du koordinerer indhold af kurser og uddannelser direkte med Ingeniørregimentets enheder, og du er ansvarlig for, at det faglige indhold kontinuerligt er opdateret og tidsvarende i forhold til den aktuelle doktrin der anvendes ved ingeniørtropperne. Det kræver, at du løbende er i tæt dialog med de forskellige S7 kapacitetsansvarlige ved regimentet og eksterne myndigheder med uddannelsesansvar.

Som chef for Uddannelsessektionen (S7) vil du være direkte ansvarlig for at planlægge, gennemføre og evaluere Ingeniørregimentets føreruddannelser for kaptajner, premierløjtnanter, oversergenter og sergenter.

Hvis du allerede er major (M331), vil du indgå i 2. EOD Bataljons og ingeniørregimentets studie- og udviklingsarbejde.
Om dig
Du er major M331. Vi forventer at du har gennemført Master i militære Studier (MMS) eller tilsvarende uddannelse. Alternativt er du major M322 eller kaptajn og elev på Forsvarsakademiet med henblik på en gennemgang af MMS.

Såfremt du er kaptajn og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er analytisk stærk, selvstændig, fleksibel og med et godt helhedssyn. Du er en god leder der formår at motivere og inspirere dine medarbejdere. Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt.

Du har gode samarbejdsevner, og hvis du ikke allerede har det, skal du hurtigt opbygge gode samarbejdsrelationer inden for ingeniørtropperne. Du skal også opbygge gode relationer til Hærkommandoens G7, idet du vil blive Ingeniørregimentets primære kontaktperson for så vidt angår uddannelse og kurser.

Du har erfaring med, eller som minimum forståelse for, kvalifikationsrammen for livslang læring. Det er ønskeligt at du har et bredt kendskab til ingeniørtropperne og de fem forskellige specialeretninger, men det er ikke afgørende.

Det vigtigste er dine lederegenskaber, dine evner til at samarbejde, din interesse for det uddannelsesmæssige område og dine kommunikative evner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfrist er 24. februar 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 9. Stillingen er til besættelse fra den 1. april 2019.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chef for 2. EOD Bataljon ved Ingeniørregimentet, oberstløjtnant René Fjeldgård Pedersen på tlf.: +45 72825201.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Ingeniørregimentet (IGR):
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent