Beredskab 2

Beredskabsofficer til Beredskabsstyrelsen Sjælland


Beredskabsofficer til Beredskabsstyrelsen Sjælland

Har du analytiske evner, teknisk forståelse, ledelsesmæssige og voksenpædagogiske evner samt en god fysik - så har Beredskabsstyrelsen Sjælland en stilling som faggruppeleder ledig til besættelse fra den 1. april 2019 eller snarest derefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland opretholder et døgnberedskab på Sjælland samt uddanner årligt ca. 85 værnepligtige til redningsspecialister. Derudover gennemfører Beredskabsstyrelsen Sjælland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale og internationale beredskab, inkl. rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i beredskabsfaglige emner.
Om stillingen
Vi tilbyder en stilling i et spændende miljø, hvor du står i spidsen for en faggruppe, der ud over dig består af en næstkommanderende og 2-4 andre instruktører. Du leder, tilrettelægger og gennemfører faggruppens uddannelser af især værnepligtige, men også af frivillige og eksterne kursister. Du varetager selv dele af undervisningen, samt sikrer gennem daglig ledelse og sparing at faggruppens instruktører følger den pædagogiske linje og når målene for undervisningen i henhold til uddannelsesplanerne. Desuden medvirker du til at instruktørerne trives og udvikles.

Du vil indgå i vagtordningen og dermed rykke ud til både lokale, regionale og nationale hændelser.

For at vedligeholde nuværende og tilegne dig nye kompetencer gennemfører du en række kurser og uddannelser, inkl. i forbindelse med Beredskabsstyrelsen Sjællands specialberedskaber.

Efter gennemførelse af relevant uddannelse vil udsendelse til Beredskabsstyrelsens internationale engagementer muligvis også kunne komme på tale.

Beredskabsstyrelsen Sjælland er en dynamisk organisation med en hurtig skiftende hverdag, hvor du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam, der lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om dig
Vi forestiller os, at du:

• Er uddannet korpsmester.
• Har forrettet tjeneste ved en værnepligts uddannelsesafdeling.
• Er god til at omgås mennesker og har udprægede samarbejdsevner.
• Har flair for og lyst til at lære fra dig som underviser og sparringspartner.
• Trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor pludselige ændringer er dagligdag.
• Kan se og forstå helheder og sammenhænge.
• Fokuserer på resultater.
• Viser initiativ og tager udfordringer op med et positivt udgangspunkt.
• Har en god fysik og en stærk psyke.

Du skal have lyst til praktisk tjeneste – selvom funktionen indebærer ledelse og administration, ligesom du skal være forberedt på tjeneste og øvelsesaktivitet uden for normal arbejdstid, herunder døgnvagter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter korpsmestre. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du skal gennemføre et uddannelsesprogram, ansættes du som officersaspirant (kadet) efter samme overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du må regne med, at det ved ansættelse som leder i Beredskabsstyrelsen kan blive nødvendigt at flytte tjenestested, f.eks. som et led i din videre karriere.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte chef for værnepligtsuddannelsen Susanne Kristensen på tlf. 55 75 37 78 eller stabschef Martin Vang Nielsen på tlf. 55 75 37 50.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 24. februar 2019. Ansættelsessamtaler forventes påbegyndt i uge 9.

Stillinger er til besættelse fra den 1. april 2019 eller snarest derefter. Vi venter gerne på den rette kandidat.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Næstved

Lokation

Region Sjælland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

06.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent