Flyvevåbnet 3

F-16 instruktør til F-16 Operational Training and Evaluation Center (GENOPSLAG)


F-16 instruktør til F-16 Operational Training and Evaluation Center (GENOPSLAG)

Har du lyst til at et spændende job på en af Danmarks bedste arbejdspladser? Så har du her muligheden for at søge stillingen som F-16 instruktør ved F-16 Operational Training and Evaluation Center (OTEC) med base på Fighter Wing Skrydstrup.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser. Hos os ved FW er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Operational Training and Evaluation Center (OTEC), som er hjemmehørende på Fighter Wing Skrydstrup, har til opgave at uddanne F-16 piloter gennem teoriundervisning, simulatortræning og flyvetræning. Endvidere har enheden til opgave at vedligeholde træningen for eksisterende F-16 piloter gennem simulatortræning. Enheden indgår i et tæt samarbejde med begge F-16 Fighter Squadrons med henblik på en kontinuerlig evaluering af F-16 træningsprogrammer for at sikre parathed til internationale luftoperationer. Endvidere har enheden til ansvar at supervisere Fighter Wing Skrydstrups F-16 piloters kampniveau gennem STANEVAL (Standard Evaluation) funktionen.

Enheden består af en Chef, tre flyveinstruktører, fire simulatorinstruktører samt op til fem F-16 pilotelever under omskoling eller genomskoling. Dagligdagen i OTEC er spændende og dynamisk, og snitfladen til Fighter Wings Skrydstrups øvrige operative enheder er stor. Medarbejdere i enheden kan forvente at indgå i internationale operationer på lige vilkår med personel fra Fighter Wing Skrydstrups øvrige enheder.

I øjeblikket arbejder OTEC med at implementeringen af F-35, som inden for en årrække skal afløse F-16.
Om stillingen
Den ledige stilling er en af de tre flyveinstruktører og er klassificeret som kaptajn (M321). Som flyveinstruktør skal du deltage enhedens daglige drift og forestå teoriundervisning, omskoling og genomskoling af F-16 piloter.

Dit særlige ansvarsområde bliver leder for STANEVAL og som Subject Matter Expert (SME) inden for Mission Training Center (MTC) i implementeringsprojektet for F-35.
Om dig
Du er uddannet pilot på F-16 og har gennemgået Videreuddannelseskursus for militære ledere eller VUK i Flyvevåbnet. Du har operativ status på F-16 og er sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt, ligesom du skal være parat og egnet til udsendelse i internationale operationer. Derudover skal du have status som F-16 instruktør.

Vi forventer, at du er en selvstændig, loyal og handlekraftig person, der kan motivere elever og medarbejdere. Du skal være god til at kommunikere såvel skriftligt som mundtligt på dansk og engelsk og have gode pædagogiske evner. Du skal have en god analytisk sans, og kunne fastholde fokus i en dynamisk og udfordrende hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter, med krav om pilotuddannelse. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major Martin Lysemose på fw-otec-001@mil.dk (e-mail).

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på +45 728 19141.

Ansøgningsfristen er søndag den 20. februar 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef, men stillingen ønskes besat snarest.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.02.2019

Indrykningsdato

06.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent