Hæren 06

Næstkommanderende ved 3. kompagni i 2. bataljon/Føringsstøtteregimentet


Næstkommanderende ved 3. kompagni i 2. bataljon/Føringsstøtteregimentet

Brænder du for planlægning, logistik og økonomi?
Trives du godt i en tempofyldt hverdag med unge engagerede kollegaer og soldater?
Kan du sige ja til det, er du måske den premierløjtnant vi står og mangler som næstkommanderende ved Uddannelseskompagniet i Haderslev.
Om os
Uddannelseskompagniet består af fem delinger, hvis primære opgave er at uddanne soldater i rammen af Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) til enten Totalforsvaret eller stående enheder i Hæren. Kompagniet tæller op mod 180 soldater, når vi er flest, heraf 28 befalingsmænd og syv officerer. Det er med andre ord et stort og alsidigt kompagni, du kommer til at forrette tjeneste i, hvor vi har et stort fokus på trivsel og støtte på tværs af delinger.

I kompagniet hersker der en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og ledere.
Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der, til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Ledelsen og kommandosektionen består udover dig af kompagniets ”Command Team”, bestående af chefen og kompagnibefalingsmanden, en mindre forsyningssektion bestående af forsyningsbefalingsmanden og to forsyningshjælpere og slutteligt en uddannelsessektion bestående af en uddannelsesstøtteofficer (M312), en uddannelsesbefalingsmand (M221), fem instruktører (M212) og to uddannelseshjælpere.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været længe i kompagniet, og netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet
tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

Uddannelseskompagniet uddanner sidste hold HBU og HRU i Haderslev i foråret 2019 og flytter herefter til vore nye faciliteter på Ryes kaserne i Fredericia.
Om stillingen
Du vil som næstkommanderende skulle løse mange forskellige opgaver, og vi forventer, at du er i stand til at holde mange bolde i luften på samme tid. Du er ansvarlig for at planlægge og tilrettelægge alt uddannelse i UAFD, herunder udarbejdelse af grov tid, detaljeret tid, AKOS og øvelseslister.
Detailplanlægningen af aktiviteter forestås af uddannelsessektionen.
Du er ydermere ansvarlig for kompagniets logistikvirksomhed i tæt samarbejde med forsyningsbefalingsmanden samt for budget og økonomi i kompagniet. Denne del varetages i samarbejde med kompagnichefen.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra kompagnichefen, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet og til hver en tid kunne agere stedfortræder for kompagnichefen. Du vil få brede rammer for løsningen af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.
Stillingen indeholder en stor mængde øvelsesaktivitet, hvorfor du skal være afklaret med at have mange dage væk fra hjemmet. I alt har HBU og HRU ca. 50 øvelsesdøgn sammenlagt på årsbasis, hvor du må påregne at skulle deltage i kontrolvirksomhed sammen med ”Command Team”.
Om dig
Du er en erfaren premierløjtnant fra Hæren med et tilfredsstillende tjenesteforløb og har et udpræget ønske om mere ansvar og helhedssyn, ligesom du skal være meget motiveret for administrativt arbejde (planlægning).
Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang.
Du er god til at samarbejde og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra højere myndighed til kompagniet.
Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.
Du skal slutteligt kunne skabe optimale rammer for en indholdsrig og spændende hverdag med fokus på uddannelse af soldater.

Du har med din fremtoning, opførsel og væremåde en utrolig stor indflydelse på, hvorvidt den unge HBU eller HRU soldat bliver en kollega, vi kan være stolte af eller det modsatte. Det er forventningen, at du er dit ansvar bevidst og handler i overensstemmelse hermed.
Korrekt påklædning, ordentlig mandskabsbehandling, professionel optræden og dedikation til opgaven er minimumskrav til dig, hvis du tilbydes stillingen.
Det er en stor fordel hvis du tidligere har beskæftiget dig med uddannelse af HBU eller HRU samt har forrettet tjeneste i INTOPS.
De tre væsentligste FOKUS kompetencer du skal besidde er:
- Planlægning
- Styring/beslutningstagning
- Samarbejde
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen har fast tjenestested i Fredericia, men stillingen bestrides som midlertidig tjeneste i Haderslev indtil kompagniet flytter til Fredericia i forventelig medio juni måned 2019.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i Uddannelseskompagniet kaptajn Søren Vestergaard på tlf.: 4138 71 00 eller via mail på tgr-hq1000@mil.dk.

Ansøgningsfrist er den 24. februar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 9 med tiltrædelse snarest herefter.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

06.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent