Akadami hæren

Rådighedsstilling - Chef for Reserven ved XIII LINFBTN


Rådighedsstilling - Chef for reserven ved XIII Lette Infanteribataljon

Vil du være med til at genopbygge XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment?

Brænder du for ledelse, er du selvstændig og kan fremstå som en synlig leder - også på afstand? Trives du i et miljø, hvor du har muligheden for at forme og udvikle reservens kompetencer og arbejdsopgaver?

Så bør du søge stillingen som chef for reserven ved XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
Vi har netop oprettet XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne, idet bataljonen operativt og strukturelt er underlagt 2. Brigade.

Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét Letinfanterikompagni samt dele af stabskompagniet i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Bataljonsstaben består af en bataljonschef, stabschef og bataljonsbefalingsmand samt ni personer i S1, S2, S3 samt S4. Herudover er der ni personer i S7-sektionen.

Reserven ved XIII Lette Infanteribataljon skal kunne støtte med opbygningen af bataljonens kapaciteter, herunder både staben og S7. Derudover vil reserven skulle bidrage med alt fra mindre afgrænsede opgaver til større øvelsesaktiviteter, herunder stabsarbejde og kontrolvirke i rammen af både bataljonen og 2. Brigade. Reserven skal ligeledes kunne indgå som en del af beredskabet for bataljonen og støtte op i forhold til både nationale og internationale opgaver.

Det er planen, at den samlede reserve vil komme til at bestå af 14 officerer, 9 befalingsmænd og 2 konstabler af reserven.
Om stillingen
Du bliver ansat ved en nyoprettet myndighed, hvorfor der vil være stor mulighed for at præge opbygningen af reserven. Dette betyder også, at stillingen stiller store krav til selvstændighed og viljen til at bygge en organisation op fra bunden.

Som leder for reserven ved XIII Lette Infanteribataljon får du derudover ansvaret for følgende drift- og udviklingsopgaver. Du skal rekruttere samt lede det kommende reservepersonel. Du bliver kontaktperson mellem reservepersonellet og bataljonen, du koordinerer indkaldelser og afgivelser, samt sørger for uddannelse af reservepersonellet. Derudover skal du deltage i chef- og koordinationsmøder ved bataljonen.

Endvidere vil der være gode muligheder for indkommandering til følgende:
• Uddannelsesstøtte (uddannelsesstøtteofficer, instruktørvirke).
• Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af skydeperioder og øvelser (ULU, ALU, BLU).
• Virke som kontrolofficer.

Stabsofficerstjeneste under øvelser, herunder:
• BTNST deltagelse i foresattes studieperioder og stabsøvelser.
• BTNST gennemførelse af egne studieperioder og stabsøvelser.
• Gennemførelse af projekter af længerevarende tid ved respektive enheder.
• Nationale og internationale operative opgaver.

Du skal være indstillet på at gøre tjeneste minimum 10-15 dage om året og skal desuden påregne en del administrativt arbejde oveni (som kan håndteres hjemmefra).

Stillingen er en major af reserven og har reference direkte til bataljonschefen ved XIII Lette Infanteribataljon. Du får et tæt samarbejde med chefen for 2. Brigades reserve, til hvem du vil have en ”stiplet reference”.
Om dig
Du har lyst og tid til et relativt højt aktivitetsniveau som reservist, da du både skal have tid til at opbygge og varetage 20-25 medarbejdere af reservens forhold og selv deltage i og bidrage til reservens opgaveløsning i forhold både i regi af bataljonen og 2. Brigade.

Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren, gerne med erfaring inden for områderne administration, operationer, efterretning eller lignende. Det vil være en fordel, hvis du har en fortid fra Slesvigske Fodregiment eller et af de andre kamptropsregimenter. Du har erfaring med virket som stabsofficer og eventuelt fra international tjeneste.

Civile kompetencer indenfor personaleledelse, HR, projektledelse og lignende, vil ligeledes blive vægtet højt, idet der vil være en del administrativt arbejde forbundet med stillingen.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver og holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til og skabe et godt arbejdsklima for alle.

For at komme i betragtning til stillingen skal du være udnævnt som minimum kaptajn (men gerne major), og have forrettet tilfredsstillende tjeneste i graden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til major af reserven (M331), og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschefen, oberstløjtnant Jesper Strøier på telefon 41 38 51 00 eller fungerende stabschef, kaptajn Franz Stærk på telefon 72 83 13 08.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 24. februar 2019, idet samtaler gennemføres i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.

Der er tale om en reserve stilling med tjeneste på Haderslev Kaserne.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 4 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

06.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent