Maskinbefalingsmand søges af 3. besætning i THETIS-kl


Maskinbefalingsmand søges af 3. besætning i THETIS-kl

Er du en dygtig teknisk mellemleder, som kan bevare overblik når mange opgaver skal behandles indenfor kort tid? Har du en ledelsesstil for underlagt personel, som har en anerkendende tilgang?
Om os
THETIS-kl. indgår i 1. Eskadre, Division 11, der udfører mangeartede opgaver i Nordatlanten. Op-gaverne er primært suværænitetshævdelse i Nordatlanten og deltagelse i Search and Rescue ope-rationer. Sideløbende med primære opgaver udføres også fiskerikontrol. Sidst men ikke mindst udføres opgaver i form af støtte til lokalbefolkningen. For at vedligeholde og udbygge enhedens evne afholdes løbende øvelser internt ombord, Desuden afholdes øvelser med deltagelse af eksterne myndigheder.

3. Besætning er valgt til at bemande THETIS som kommandoskib i den stående NATO mineryd-ningsgruppe SNMCMG1 i 2019. Denne spændende opgave gennemføres sammen med 2. besætning og foregår i Nordeuropa.

3. besætning har basehavn i Frederikshavn.
Om stillingen
Dine primære opgaver som maskinbefalingsmand bliver tjeneste som daglig leder af teknisk division, og som vagthavende maskinofficer i en tre-tørn. Du får en central rolle som teknisk leder i kontrolrummet i dagligdagen.

Som maskinbefalingsmanden refererer du til driftofficeren. Du indgår i teknisk division, der udgøres af tre officerer, tre befalingsmænd af sergentgruppen, og tolv faglærte konstabler. I teknisk division sparrer du dagligt med officererne om planlægningen af arbejdsopgaverne.

Du vil indgå i et team af engagerede og højt motiverede ledere og medarbejdere, hvor alle yder deres bedste. Dette skal du kunne understøtte ved en synlig ledelsesstil.

Vi tilbyder dig et alsidigt job, hvor der er plads til at udvikle alle dine færdigheder i et sikkert miljø.

Den tekniske division besidder et højt fagligt niveau og er klar til sparre og understøtte din udvikling, både fagligt og personligt. I træningen til DOST bliver du en nøgleperson, hvor vigtige dele af organisationen drejer om dig og din evne til at træffe beslutninger.

Enhederne i Division 11 er bygget i slut 80’erne og er løbende blevet opdateret. Dette skaber en rigtig god platform til læring og forståelse af skibs- og systemopbygning, som er en vigtig del af dit virke. Da enhederne løbende er blevet opdateret dækker de tekniske installationer både mekanik, analog og digital.

Du vil blive oplært i alle systemer, og få en praktisk erfaring fra starten, således at du bliver i stand til selv at oplære nye folk i teknisk division ombord.
Om dig
Du er sergent med en teknisk baggrund. Du arbejder resultatorienteret med henblik på at understøtte skibets operationer. Helhedssyn er en vigtig kvalifikation, som vi forventer udvikler sig i takt med din erfaring. Du udviser lederskab og handlekraft, og ser det som en selvfølge at stå i spidsen når der er travlt. Det forventes yderligere at du er udviklingsorienteret og interesseret i at arbejde på et skib i forandring.

Du skal have gyldigt blåt bevis. Det er en fordel, men intet krav, at du har erfaring med sejlads i Nordat-lanten. Ligeledes er det en fordel, hvis du har kendskab til DOST-trænings principper.

Du skal have gennemført en uddannelse til sergent i søværnet, og ligeledes have gennemført uddannelse som maskinist.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Teknikofficer OK Bjarki Joensen, på telefon 30 67 07 33. Alternativt kan du søge yderligere oplysninger ved OS Jørgen Frederiksen telefon 30 67 07 35.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 23. februar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens
Stillingen er til besættelse 1. april 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.


Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, primært på sejlende enheder, som løser en lang række af søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshævdelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af havmiljøopgaven i danske farvande, søopmåling i danske og grønlandske farvande, enheder til uddannelse af kadetaspiranter og sejlads med Kongeskibet. Ud over de mange skibe er 1. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten, som har et stort antal redningsstationer placeret rundt om i landet.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

23.02.2019

Indrykningsdato

06.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent