Søværnet 04

Dæksgast til FREJA ,3. Eskadre


Dæksgast til FREJA ,3. Eskadre

Marinekonstabel, Marineoverkonstabel eller Marinespecialist, DÆKSGAST/VÅBEN til 3. Eskadre – Division 31 om bord på FREJA kapacitet 3
Om os
FREJA (DIANA-klassen) udgør en af søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, som styres fra Nationalt Maritimt Overvågnings Center (NMOC). Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

FREJAs besætning består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje indenfor farvandsovervågningen. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken i tæt samarbejde med Marinestabens Operationscenter, samt deltagelse i søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til bl.a. politi og SKAT samt øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.


Om stillingen
Våben- Dæksgaster om bord i FREJA har en varieret vifte af opgaver i den daglige tjeneste. Dette indebærer at man deltager i dæksarbejde, gummibådssejlads, våbenvedligeholdelse, rengøring, indsats ved eks. brand/havari i eget og andre skibe samt indgår i vagten på broen som udkig/rorgænger og SitaWare operatør m.v.
Du vil få fast tjenested i Slagelse/Korsør og indgår i varetagelsen af skibsgruppevagten i FREJA’s hjemmeperioder. FREJA bemander skibsgruppevagten ca. 45 dage (5 tørn) pr. år og sejler ca. 160 dage pr. år
Om dig
Du er god til at samarbejde, og du trives godt i et omskifteligt miljø. Hverdagen om bord kan til tider være hektisk, men det kontinuerlige beredskab kan til andre tider være rutinepræget, og ofte er der ikke langt mellem de to yderligheder. Det er derfor vigtigt at skibet hele tiden opretholder et højt operativt niveau og det er derfor også vigtigt, at du kan være selvstændig i opgaveløsningen. Du opfatter nye udfordringer som noget positivt og besidder generelt en can do-tilgang til dit arbejde. Du kan lide at tage fat både inden- og udenfor dit normale arbejdsområde.

Desuden er det et krav, at du kan:
Gennemføre Søværnets basisuddannelse.
Sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT.
Erklæres egnet til internationale operationer.
Gennemføre uddannelsen til gummibådsfører.
Gennemføre uddannelsen på TMG 12,7mm.
Gennemføre uddannelsen som røgdykker.

Det er en fordel hvis du har erfaring med dæksarbejde og vedligeholdelse af våben fx fra tidligere gennemført værnepligt eller andre ansættelsesforløb i Forsvaret. Der er ligeledes en fordel hvis du har gennemgået uddannelsen som våbenmekanikker på TMG. Uanset din uddannelsesmæssige baggrund, er der dog ikke tilknyttet et fagtillæg til den aktuelle stilling som våbengast.

Hvis du har erfaring fra sejlende tjeneste fra DIAN-kl vil det naturligvis også være en fordel.
Helbredskrav:
Du skal kunne godkendes efter forsvarets helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
Du skal kunne gennemføre forsvarets træningstilstandsprøve.
Du skal kunne tåle grundvaccination.Du skal være egnet til røgdykning.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende PL Jesper Paludan-Frederiksen på telefon 4130 9864 eller via mail D24-K3-NK@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. marts 2019 og samtaler forventes afholdt kort efter fristen.

Stillingen er til besættelse 1. april 2019.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

3. Eskadre
Fællesnævneren for 3. Eskadres opgave portefølje er nationale opgaver.
Det drejer sig bl.a. om overvågning af søterritoriet, kystredning, uddannelsesaktivitet, transportopgaver og forureningsbekæmpelse.
Grundlaget for 3. Eskadres opgaveløsning er engagerede medarbejder.

3. Eskadre ønsker at tiltrække og fastholde dygtige og talentfulde medarbejdere, som gives rammer hvor deres fulde professionelle potentiale kan udfoldes.
Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.03.2019

Indrykningsdato

06.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent