Faggruppeleder og sagsbehandler Helikopteroperationer til Søværnets Center for Taktik i Frederikshavn.


Faggruppeleder og sagsbehandler Helikopteroperationer til Søværnets Center for Taktik i Frederikshavn.

Er du taktisk officer med gode pædagogiske evner og erfaring med helikopteroperationer på en af Søværnets helikopterbærende enheder? Så har du her muligheden for et udviklende job, hvor du får ansvaret for Faggruppe Helikopteroperationer ved Center for Taktik, samt uddannelser indenfor helikopteroperationer og helikopterhåndtering.

Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. TAC er organisatorisk et uddannelses- og kompetencecenter tilknyttet 2. Eskadre.

Faggruppe Helikopteroperationer indgår i TAC uddannelsessektion og beskæftiger sig med helikopteroperationer, inklusiv udvikling indenfor fagområdet, der også omfatter implementering af SeaHawk helikopteren i Søværnet. Faggruppen består af en kaptajnløjtnant, en seniorsergent samt en oversergent.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for fleksible arbejdstider under hensyntagen til fastlagte aktiviteter. En stor del af opgaveløsningen på TAC er tværgående med bidrag fra flere faggrupper, hvilket kræver gode samarbejdsevner og helhedsorientering.

TAC er beliggende i Frederikshavn.
Om stillingen
Som faggruppeleder og sagsbehandler i Faggruppe Helikopteroperationer har du hovedansvaret for faggruppens udvikling og gennemførelse af uddannelser inden for helikopteroperationer og helikopterhåndtering.

Faggruppens uddannelser omfatter:
• “Helicopter Controll Officer” (HCO) kursus.
• Kurser i relation til helikopterhåndtering.
• Uddannelse af skibsledelser i gennemførelse af helikopteroperationer.
• Uddannelse af vagtchefer i gennemførelse af helikopteroperationer.
• Udvikling af nye taktiske kurser.

Dernæst foretager du sagsbehandling, moniterer udviklingen og støtter med faglig rådgivning inden for fagområdet.

TAC er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. En sådan udvikling kan være gennemgang af relevant videreuddannelse – nationalt som internationalt – og igennem udvekslingsforløb med danske eller udenlandske enheder.

Tjenesten vil primært finde sted på TAC, men du skal påregne rejsedage, da nogle kurser kræver et udtjekningsforløb på en af Søværnets helikopterbærende enheder samt en del mødeaktivitet, såvel nationalt, som internationalt.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med VUT-I/L eller tilsvarende videreuddannelseskurser (VUK). Alternativt er du erfaren premierløjtnant med ambitioner om at blive kaptajnløjtnant og du ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er taktisk officer og det er en fordel, hvis du har gennemgået TAC 003 (HCO grade D). Du har indsigt i Søværnets civile og maritime opgaveløsning og sejladserfaring på helikopterbærende enhed, hvor du har fungeret i rollen som HCO. Du har interesse for fagområdet, samt lysten til at videreformidle viden og erfaringer for personel på alle niveauer.

Som person kan du arbejde selvstændigt med de pålagte opgaver, men du formår tillige at samarbejde på tværs af organisationen. Du evner at udvise fleksibilitet i en travl og omskiftelig hverdag, har gode pædagogiske evner, og kan udtrykke dig klart i sprog og tale både på dansk og engelsk. Du udviser initiativ, og du har interesse i at udvikle opgaverne i relation til den udvikling, der er på dine specifikke områder samt i faggruppen generelt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som
funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Uddannelsessektionen, orlogskaptajn Jens Hansen, på telefon 41 10 88 48 eller mail SSK-TACUD001@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på +45 728 19141.

Ansøgningsfristen er søndag d. 3. marts 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er ledig til besættelse og tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

03.03.2019

Indrykningsdato

06.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent