Missionplanner

Vagtholdsleder (oversergent) til Forsvarets Efterretningstjeneste


Vagtholdsleder (oversergent) til Forsvarets Efterretningstjeneste

Er du oversergent? Kan du agere med myndighed og samtidig bevare et venligt ansigt? Er du sikkerhedsbevidst, handlekraftig og god til at holde hovedet koldt? Så er du måske den nye vagtholdsleder, som vi søger i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
Om os
FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed.
FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.
Om stillingen
Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og kunne agere med overhøjde og være velovervejet i dine handlinger. Vagtcentralen er rygraden i FE’s fysiske sikkerhed og omdrejningspunkt for al ind- og udpassage til FE for ansatte, samarbejdspartnere, leverandører og gæster. Det er derfor vigtigt, at du er god til at tale med mennesker, og at du kan skabe og opretholde gode relationer til kolleger og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.

Du vil blive en del af et rutineret team af vagtfolk med en solid militær faglig baggrund. Dine kolleger er servicemindede, beslutningskompetente og evner at finde kvalificerede faglige løsninger. Teamet er kendetegnet ved at være gode til at samarbejde, kommunikere og handle helhedsorienteret. Vi tilbyder tjeneste i et team, der har fokus på faglighed, og hvor muligheden for udvikling af kompetencer inden for sikkerhedsområdet vægtes højt.
Tjenesten i vagtcentralen bestrides som kontinuerlig tjeneste af 12 timers varighed, og du kommer til at indgå i en fast vagtturnus.
Du vil være foresat for det øvrige personel på dit vagthold. Du bliver dermed ansvarlig for holdningsprægning af vagtholdet og skal fremstå som en rollemodel. Din nærmeste foresatte vil være lederen af Vagten i FE. I tilknytning til stillingen er der en række administrative og uddannelsesmæssige opgaver.
For at blive vores nye kollega, skal du således have dine spidskompetencer inden for samarbejde, kommunikation, helhedsorientering og beslutningstagning.
Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet oversergent og at du har bred erfaring som mellemleder i Forsvaret og gerne med kendskab til vagttjeneste fra andre dele af Forsvaret.
Det vil endvidere være en fordel, hvis du har bestået Sikkerhedsofficerskursus, Militær fysisk træning III, Bevogtningsuddannelse, Sikringskursus og Træningsvejlederuddannelsen. Det er en fordel, hvis du også har solid praktisk erfaring med undervisning i førstehjælp og skydning med håndvåben.

For at blive vores nye kollega, skal du således have dine spidskompetencer inden for samarbejde, kommunikation, helhedsorientering og beslutningstagning.
Du skal have kørekort kategori B. Gode danskkundskaber, skriftligt og mundtligt og beherske engelsk på samtaleniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn- og ansættelsesvilkår er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesprocessen.
Dit faste tjenestested vil være Dragør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvaret fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Sådan søger du stillingen;
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget på www.fe-ddis.dk. OBS: Brug IKKE link her på siden til at søge stillingen, men gå ind på www.fe-ddis.dk og send din ansøgning samt CV senest den 25. februar 2019. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 10 med ansættelse fra den 1. maj 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 5006, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sandagergaard

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.02.2019

Indrykningsdato

06.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent