Hæren 06

Kompagnibefalingsmand ved 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Kompagnibefalingsmand ved 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Er du klar på en spændende og varierende hverdag, præget af ledelse, ansvar og operativ logistik?
Så er stillingen som Kompagnibefalingsmand ved 1. Nationale Støtteelement lige noget for dig.
Om os
1. Nationale Støtteelement (1 NSE) er en underafdeling i 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) ved Trænregimentet, med fast tjenestested i Vordingborg.
4 NSBTN er en bataljon med fokus på logistikken ved de internationale engagementer.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i Afghanistan og Kuwait/Irak, samtidig med at man opstiller NSE til VJTF beredskab 2019 og eFP 2020. 4 NSBTN er også klar til indsættelse sammen med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, og kerneopgaverne ligger i transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.
Om stillingen
1 NSE er en stående reaktionsstyrkeenhed, og trådte ved årsskiftet ud af beredskab IFFG/JEF 2018. Enheden vil fra april 2019 blive lagt i dvale, da størstedelen af personellet overgår til OIR 10 med udsendelse fra AUG 19. Det vil være naturligt at du udsendes med enheden i rollen som KMPBM, men der vil være mulighed for at tage personlige hensyn. Resterende personel vil overgå til andre enheder i bataljonen.

1 NSE opstilles igen primo 2020 og vil indgå i ny uddannelsescyklus frem mod nyt beredskab/INTOPS.
Enheden består primært af erfarent personel, dog udsendes flere i nye funktioner.

Som Kompagnibefalingsmand ved 1 NSE, vil du blive en naturlig del af ledelsen og vil indgå i et Command team sammen med underafdelingschefen.

Din rolle i Command teamet vil være at:
• Rådgive og vejlede underafdelingschefen målrettet og loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der har indflydelse på, at NSE kan løse sine opgaver.
• Objektivt og rettidigt udfordre processer og procedurer, så underafdelingschefen har det bedste grundlag at træffe beslutninger på.
• Supplerer underafdelingschefens ledelsesbudskaber til personellet, med fokus på befalingsmænd og soldater.
• Være underafdelingschefens garant for enhedernes disciplin, uddannelsesmæssige niveau og taktiske formåen på enkeltmands- og gruppeniveau, ud fra egen viden og erfaring fra tjeneste i geleddet.
• Være underafdelingschefens forlængede arm som vejleder, og føre kontrol med befalingsmænds førervirke og mandskabsbehandling, samt soldaternes personlige fremtræden og feltmæssige optræden.
• Være mentor og udvikle befalingsmænd i NSE.
• Indgå i Bataljonsbefalingsmandens netværk på tværs af underafdelingernes Command Team.
• Du har en vigtig rolle i forhold til personellet, hvor dit input som den erfarne BM på de faglige og ledelsesmæssige områder, vil have stor betydning for de valg der skal træffes.
• Du kommer til at repræsentere kontinuiteten ved NSE, idet underafdelingschefer i NSE har en tjenestecyklus på 2-3 år.
• Som sektionsfører for kommandosektionen, skal du kunne uddanne og fører sektionen både i felten og under garnisonsforhold. Du skal være fremadsynet, økonomiserer kræfterne og skabe rammerne for, at din kommandosektion kan understøtte NSE virke under alle forhold.
• I den nye struktur bliver der oprettet et administrativt element ved garnisonen, men der vil fortsat være nogle administrative opgaver tilbage lokalt ved NSE. Disse opgaver skal du kunne løse i samarbejde med garnisonens administrative element og særligt i opstartsfasen være opsøgende for at få afklaret eventuelle snitflader.
Om dig
Du er en seniorsergent eller oversergent med gennemført Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT-II/ML), med en baggrund inden for logistik.

Såfremt du er oversergent med stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre VUT-II/ML, kan du ansættes med en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre VUT-II/ML.

Du kan sige ja til følgende udsagn:
• Du er klar til en hverdag der er præget af dynamik og fokus på opgaven.
• Du har lyst til, og flair for ledelse af mennesker.
• Du har en synlig ledelsesstil, og er god til at delegere og inddrage dine medarbejderes viden og kompetencer i opgaveløsningen.
• Du forstår betydningen af at motivere og udvikle andre.
• Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af niveauer og funktioner.
• Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation.
• Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Vi ser gerne, at du har en bred erfaring med ledelse, ligesom det er ønskeligt at du har erfaring fra internationale operationer, gerne med logistik som omdrejningspunkt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1 NSE, kaptajn Philip Nordby Michael på tlf. 72 83 68 30 / 20 87 72 28 eller bataljonsbefalingsmand seniorsergent Jesper Dalgas Erbs på tlf. 72 83 68 32 / 20 22 76 12.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. februar 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

05.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent