Missionplanner

Seniorsergent til Forsvarets Materielhoveddepot i Skrydstrup.


Seniorsergent til Forsvarets Materielhoveddepot i Skrydstrup.

Har du flair for at lede et professionelt og engageret team og trives du i et travlt og dynamisk arbejdsmiljø?
Om os
Materiel-, IT- og Produktionssektionen er en moderne enhed, som servicerer Forsvaret i Danmark og leverer alt fra en feltration – PC – triebwerk.
Sektionen har 7 bemandede, samt 3 ubemandede lagre. Derudover 7 beredskabscentre for havmiljømateriel.
Om stillingen
Du skal fungere som leder for et team på 5 medarbejdere. Dine arbejdsopgaver bliver at lede og koordinere den daglige drift af Driftselementet i Skrydstrup.
Opgaver ved Driftselementet spænder vidt fra støtte til kunder – samarbejdspartnere, samt medarbejderne i selve sektionen.

Du skal sammen med dine medarbejdere sikre, at den daglige drift ved sektionen, afvikles ud fra de krav der stilles til os, disse krav er synliggjort ved Bestemmelser og Matins. Med dette har du sammen med Sektionschefen samt Souschefen det endelige og overordnede ansvar for driften.

Sammen med ledelsen i sektionen, skal du sikre at der udarbejdes kompetence og opgave matrix, således vi til enhver tid har overblikket over, at alle opgaver bliver løst. Dertil sikres der også at medarbejderne i selve elementet men også sektionen, fortsat udvikles via løbende uddannelser. Synliggøre og optimere resultater gennem LEAN og KPI.

Vi lægger vægt på:
•Trivsel og samarbejde til gavn for medarbejdere og kunder

•At sikre LEAN principperne fastholdes på ugentlige KAIZEN

•Løbende at udvikle og udarbejde arbejdsprocesser indenfor LEAN, men også på arbejdsmiljø området

•Vi har en uformel tone, men samtidig sætter vi vores faglighed højt og yder en god og stabil service for vores kunder og samarbejdspartnere
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent eller oversergent der er i gang med Videre Uddannelsestrin II.

Du har et solidt og særdeles indgående kendskab til depottjeneste og samtlige aspekter inden for håndtering af materiel.
Du har gerne en teoretisk uddannelse indenfor produktion og logistik. Det er en fordel, hvis du er en rutineret bruger af SAP R/3, gerne SAP WM – IM - QM – PM og Office pakken.

Vores forventninger til dig som vores nye medarbejder er, at du er positiv overfor forandringer, bidrager til samarbejdet og holder fokus på opgaven. Det er en fordel, hvis du har ledelseserfaring og kendskab til almindelige arbejdsprocedurer på et lager, samt erfaring med at arbejde med LEAN som værktøj. Det forventes, at du som leder, har gode samarbejdsevner og er god til at kommunikere med medarbejderne.
Du skal være indstillet på at gennemføre relevante kurser i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Materielmester Lars K. M. Hansen på telefon 2555 2301.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 22. februar 2019 og samtaler forventes afholdt i 9/10.

Stillingen er til besættelse 1. april.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS FORSYNING, DEPOT OG DISTRIBUTION
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet, dog med hovedsædet i Aarhus. FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.02.2019

Indrykningsdato

05.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent