Missionplanner

Skarp presse- og informationsofficer til Føringsstøtteregimentet


Skarp presse- og informationsofficer til Føringsstøtteregimentet

Om os
Ledelsessektionen ved Føringsstøtteregimentet yder støtte direkte til regimentets ledelse. Sektionen indgår i Garnisonsstøtteenheden og er dermed en del af det administrative fællesskab på Ryes kaserne i Fredericia Garnison.

Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.

Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.

Føringsstøtteregimentet er en højteknologisk og moderne arbejdsplads, som udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Regimentet er således præget af en værnfælles opgaveportefølje. Traditioner fra Fredericia garnison og Føringsstøtteregimentet er bevaret og suppleret med tilsvarende fra især Flyvevåbnet. Omgangstonen er professionel og moderne, præget af faglig sparring og et tæt samarbejde på tværs af organisationen.

Stillingen indebærer ikke nødvendigvis erfaring fra tjeneste indenfor føringsstøtteområdet, hvorfor personel fra andre regimenter i Hæren og alle værn opfordres til at søge. Det afgørende for valg af kandidat er, at det er den rette profil med de rette faglige- og personlige kompetencer, samt den rette indstilling og motivation.
Om stillingen
Ledelsessektionen består af en presseofficer, en sikkerhedsofficer, en assisterende sikkerhedsofficer, en kontakt- og velfærdsbefalingsmand, en informationsbefalingsmand samt regimentschefens sekretær.

Som presse- og informationsofficer har du et tæt samarbejde med regimentschefen i forhold til presse- og informationstjenesten, men også i forhold til planlægning af regimentschefens aktiviteter og kommunikation, intern såvel som ekstern. Du varetager endvidere funktionen som regimentschefens adjudant ved særlige lejligheder.

Stillingen indebærer også bestridelse af vagter som KTO (kontaktofficer) i forbindelse med regimentets varetagelse af kontaktordningen. Denne funktion vil du varetage i tæt samarbejde med regimentschefen.

Der er vide rammer for løsning af opgaverne, men det forventes, at produkter er gennemarbejdede og bunder i en helhedsforståelse for Forsvarets opgaveløsning.

I forhold til pressetjenesten, kontaktordningen og det tætte samarbejde med regimentschefen kræves en velforberedt og solid præstation og kvalitativ sparring ved fremlæggelse af løsningsforslag. Det forventes, at du selvstændigt udvikler forslag til kommunikationsstrategier, kommunikationsplaner og tager teten i forhold til intern og ekstern kommunikation. Det er endvidere vigtigt at kunne indgå i et konstruktivt og effektivt samarbejde med både underlagte enheder og Hærkommandoen.

Føringsstøtteregimentet lægger vægt på samarbejde på tværs af alle niveauer. Det betyder, at regimentet har behov for ”holdspillere”, som lytter til kollegerne og udviser vilje til at lade sig påvirke af andres synspunkter.

Stillingen giver stor mulighed for indsigt i kommunikationen og ledelsen på regimentsniveau samt mulighed for at påvirke området. I forhold til udvikling af dine kompetencer og evner, vil der være rig mulighed for personlig udvikling og prægning af opgaveløsningen i Ledelsessektionen samt i opgaveløsningen relateret til regimentschefen og regimentets chefgruppe.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelsestrin I for ledere eller VUK BTN/BDE.

Du er initiativrig og god til at være på forkant med situationen, hvorved du formår at levere produkter og støtte til regimentschefen kvalitativt og betids.

Du har struktur i dine arbejdsprocesser, hvilket vil tilvejebringe dine kolleger det nødvendige overblik over fremdrift i sektionens opgaveløsning og evne til at kunne overholde terminer og deadlines. Du er god til at koordinere og inddrage dine kolleger i opgaveløsningen og dermed til at gøre Ledelsessektionen til et dynamisk og resultatorienteret team.

Du er skrivestærk og velformuleret i skrift og tale. Du skal besidde gode sprogkundskaber i forhold til engelsk.

Du skal også kunne arbejde med teknologiske platforme som SharePoint, Forsvars Info og Facebook.

Du formår at arbejde under pres og manøvrere i en dagligdag, som kan være præget at hårde deadlines og ændringer af eksisterende planer og prioriteter.

Du kan lide at interagere med en chefgruppe på M400 niveau, hvor du formår at balancere hensynet om diskretion og konduite med evnen til at bidrage med kreative og gerne nytænkende og modige oplæg til beslutning i chefkredsen.

Du må meget gerne være ambitiøs og målrettet i forhold til din videre karriere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Næstkommanderende for Føringsstøtteregimentet, OL Anne C.C. Bill på mail: TGR-STCH@mil.dk eller tlf.: 22866271.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Alexander Pii på telefon +45 7281 9670.

Ansøgningsfristen er 20. februar 2019 og samtaler gennemføres snarest derefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.02.2019

Indrykningsdato

05.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent