Sagsbehandler til Arktisk Kommando Planlægning - GENOPSLAG


Sagsbehandler til Arktisk Kommando Planlægning

Er du major/orlovskaptajn, og har du lyst til at prøve kræfter med en udfordrende stilling i en kommando i et internationalt fokus, så søg stillingen som sagsbehandler ved planlægningssektionen i Arktisk Kommando og få samtidig en oplevelse for livet.
Om os
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Hovedopgaven for Arktisk Kommando er til daglig overvågning samt suverænitetshævdelse. Desuden løses en lang række øvrige opgaver som eksempelvis eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol. Kommandoen kan desuden forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med de statslige/ militære myndigheder i nabolandene til Grønland, hvilket helt naturligt kræver en Combined/Joint tilgang til opgaverne.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 50 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg.

Vi tilbyder en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Samtidig gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold i det daglige og med blandt andet arrangementer for hele familien i fritiden. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved Planlægningselementet vil du få en vigtig rolle i Arktisk Kommandos langsigtede strategier.

Arktisk Kommando er en operativ kommando, der dels opstiller og indsætter egne enheder, dels indsætter enheder fra alle værn i det arktiske område. Planlægningssektionens og dine opgaver skal derfor ses i lyset heraf.

Rammen om dine opgaver spænder således bredt, herunder bl.a.:

- Udformning af Kommandoens handlingsprogram og flerårsplaner
- Sikring af sammenhæng mellem aktiviteter, prioritering og målopfyldelse
- Sagsbehandling og høringer med ofte komplicerede problemstillinger og korte terminer
- Implementering af Arktis-analysens anbefalinger
- Kapacitetsplanlægning
- Studie- og udviklingsvirksomhed
- Forligsforberedende arbejde
- Operative planlægningsopgaver
- Internationalt samarbejde

Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Du skal være god til at samarbejde samt til at skabe relationer på alle niveauer internt i Arktisk Kommando, Værnsfælles Forsvarskommando, styrelser og med myndigheder under Forsvarsministeriet, med landsstyrerne i Grønland og på Færøerne og med kommandoens internationale samarbejdspartnere. Du vil få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark.

Planlægningssektionen er for nærværende dimensioneret med seks medarbejdere i Nuuk. Derudover er der i København tre medarbejdere, som organisatorisk hører under Operationsstaben, men hvis arbejdsopgaver er rettet mod Arktis og som opgavemæssigt refererer til Planlægningssektionen.
Om dig
Er du en erfaren major/orlogskaptajn (M331), så kunne du være den officer, der passer til stillingen som sagsbehandler ved planlægningssektionen ved Arktisk Kommando. Du har stabserfaring, gerne fra niveau II, en skarp pen og fortrolighed med stabsværktøjer som Slotsholm og Captia. Erfaring med projektarbejde og Business Case-modellen og etablering af operative planlægningsgrupper (JOPG´er) vil være en fordel.

Stillingen er for dig, der ønsker at gøre tjeneste i en værnsfælles operativ stab i rivende udvikling og med gode muligheder for kompetenceudvikling, men som også har lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og indbyggere. Du kan medtage familie under tjenesten i Grønland.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 19. maj 2014 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter major/orlogskaptajner.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på 2 år.
Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk.
Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Tiltrædelse snarest derefter

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser. herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet ti udsendelsen i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Arktisk Kommandos Operationssektion KK Jakob Rousøe på VFK-A-CHOP@mil.dk / mob.tlf. +299 521841.
Har du spørgsmål til de øvrige løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Grønland er 4 timer (bagud).

Ansøgningsfristen er den 18. februar 2019. Vi gennemfører tiltrædelsessamtaler fortløbende.

Vi vil bede dig om, at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.02.2019

Indrykningsdato

05.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent