Sagsbehandler til udvikling af uddannelsessektionen ved Air Control Wing i Karup.


Sagsbehandler til udvikling af uddannelsessektionen ved Air Control Wing i Karup.

Har erfaring inden for uddannelse, og brænder du for udvikling af pædagogik og didaktik? Så er du muligvis den kollega, vi leder efter.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger luftrummet, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er ACW vigtigste ressource.

Support Education Section (SE) indgår i ACW organisation, og er ansvarlig for at uddanne såvel operative som tekniske medarbejder til ACW og vores samarbejdspartner.
Om stillingen
Om jobbet
Du bliver en del af Education & Development (SED) i SE, som er et element med fokus på udvikling af pædagogikken og didaktikken blandt instruktørerne i SE. SED fungerer også som støtteelement for resten af SE. Som sagsbehandler i SED vil dit arbejdsområde bl.a. omfatte:
• Sagsbehandling inden for uddannelsesområdet generelt.
• Sagsbehandling af uddannelsesdokumentation.
• Ansvarlig for SE kursusevalueringsproces.
• Koordination med instruktører i SE og resten af ACW.
• Koordination med Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF)
• Koordination med eksterne samarbejdspartnere.
• Implementering af nye didaktiske og pædagogiske trends og metoder i SE.

Du vil skulle arbejder tæt sammen med chefen for SE, hvorfor effekten af dit arbejde vil kunne afspejles direkte i resten af SE.

Vi tilbyder
• Et meget selvstændigt og alsidigt job, hvor rammerne for den personlig og faglig udvikling er optimal.
• Mulighed for at bringe både dine faglige og personlige kompetencer i spil.
• Et arbejdsmiljø, hvor alle har mulighed for at have indflydelse.
Om dig
Vi forventer, at du er i stand til i skrift og tale at kommunikere komplekse budskaber til kolleger såvel som chefer. Du har bredt kendskab til udvikling og undervisning og, at du kan arbejde selvstændigt.

Faglige kvalifikationer
Du er uddannet seniorsergent i forsvaret eller er oversergent, som er i gang med kompetenceudviklingen mod at blive udnævnt seniorsergent.
Du har faglærte kompetencer inden for didaktik og pædagogik eller har tilsvarende realkompetencer.
Du har erfaring som underviser og/eller kursusleder. Du er udviklingsmæssig funderet og kan styre større udviklingsprojekter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan du kontakte major Jarl Købsted på mail: acw-se-001@mil.dk eller telefon Tlf.: 72845100.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 03. marts 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10.
Ansættelse: 1. april 2019 eller hurtigst muligt.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag, herunder elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.03.2019

Indrykningsdato

05.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent