Korporal til Udleverende Depot Vordingborg i FDD.


Korporal til Udleverende Depot Vordingborg i FDD.

Evner du at holde hovedet koldt og bevare overblikket i en hverdag med mange opgaver og besidder du en solid logistisk erfaring inden for praktisk genforsyning? Så er du måske den person, vi står og mangler som Korporal ved udleverende depot Vordingborg.
Om os
Udleverende depot Vordingborg er en del af Udleverende Depot Slagelse/Vordingborg, som er en del af Nationalforsyningssektionen (NFSEK), som igen er en del af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD).

Nationalforsyningssektionen består af en chef og næstkommanderende, som til daglig er i Karup, og 9 udleverende depoter (UD), som er placeret på hærkasernerne fra Aalborg til Bornholm.

Vores kerneopgave er at genforsyne hærens enheder, således at de kan løse deres opgave, herunder gennemføre koordination med relevante enheder og myndigheder med det formål at få mulighed for proaktivt at yde den ønskede støtte til soldaten.
Om stillingen
Som Korporal ved Udleverende Depot Vordingborg får du driftsansvaret for den daglige genforsyning af Vordingborg garnison. Herunder vil du have driftsansvaret for projekt- og aktstykkelagre, samt fjernlagre underlagt UD Slagelse/Vordingborg.

Du vil til dagligt have det koordinerende ansvar for de 7 ansatte i Vordingborg. Du vil efter nærmere direkte aftale med leder UD Slagelse/Vordingborg varetage koordinationen med relevante samarbejdspartnere på garnisonen.
Om dig
Du er Korporal og vi forventer, at du har relevant erfaring inden for logistisk genforsyning – gerne som forsyningshjælper eller depothjælper. Du skal have god forståelse for ledelse/koordinering af mennesker, herunder ledelse/koordinering igennem teams. Og ikke mindst lyst til at indgå i en proaktiv udvikling af den logistiske forretning.

Du er helhedsorienteret, besidder gode kommunikationsevner skriftligt såvel som mundtligt. Du evner at koordinere og integrere mangeartede hensyn, i forbindelse med løsningen af mange forskellige daglige opgaver. I dit daglige virke er du i stand til at handle selvstændigt. Du er i stand til at arbejde målrettet og struktureret med tilpas fleksibilitet og omstillingsparathed, således at dit daglige ledelsesvirke er præget af en fleksibel tilgang.

Det er en fordel, at du har et dybtgående kendskab til anvendelsen af LEAN som et dagligt styringsværktøj.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder UD CSG C. Julius på telefon 25 55 20 17 eller mail FMI-F-UDSL01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 22. februar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 9/10.

Stillingen er til besættelse den 1. april 2019, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS FORSYNING, DEPOT OG DISTRIBUTION
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet, dog med hovedsædet i Aarhus. FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

22.02.2019

Indrykningsdato

05.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent