Oversergent til Sustainment og Optimization sektionen ved Air Control Wing


Oversergent til Sustainment og Optimization sektionen ved Air Control Wing

Er du nørd…. eller vil du gerne udvikle dit nuværende høje tekniske niveau til at blive det? Så har Air Control Wing et spændende og anderledes job til dig.
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet.
Ved ACW findes sektionen Sustainment & Optimization. En sektion med 8 normer.
Sustainment & Optimization Section (SO) er organiseret med en sektionschef, et antal senior systemteknikere, samt et Software Configuration Management Element. Sustainment & Optimization Section er blandt andet ansvarlig for at fastholde og udvikle ACW som en tidssvarende og relevant aktør indenfor områderne DATA, COM, Taktiske Data Links samt simulation på baggrund af ACW operative behov. Sektionen har ligeledes stor national og international interaktion.

Sektionen er kendetegnet ved at være bemandet med specialister, hvilket gør sektionen til en arbejdsplads hvor medarbejderne udviser respekt for hinanden og der er en uformel omgangstone.
Om stillingen
Stillingen er en projektstilling og ønskes besat med henblik på, at ansøger senere vil besætte en fast stilling ved udgangen af marts 2019 i forbindelse med pensionering af vores nuværende medarbejder.
I forbindelse med besættelse af stillingen skal ansøger være indstillet på at gennemføre kurser, nødvendig uddannelse samt tilegne sig viden som sætter ansøger i stand til at varetage funktionen.

De væsentlige arbejdsopgaver omfatter:
• Selvstændigt projektarbejde, herunder sagsbehandling, planlægning og løsning af opgaver. Primært inden for ansvarsområde DATA (sensor) Command & Control systemer og simulation.
• Daglig involvering i blandt andet arbejdet med ACW sensorpakke (radar).
• Tæt koordination med ACW primære radarsagsbehandler (ACW-LS).
• Fordele og kontrollere pålagte opgaver, anvende kvalitetsstyringssystemer under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø og helhedsforståelse, i relation til opgaveporteføljen.

Udover internt i sektionen medfører opgaveporteføljen samarbejde med myndigheder/enheder ved blandt andet FLV, HRN, SVN, FTS, FMI, NATO og US Joint Staff.

Stillingen kræver en udadvendt og informationssøgende medarbejder, der parallelt med at være specialist indhenter informationer til opgaveløsningen ved andre specialister med henblik på optimering af sagsbehandling til gavn for ACW, FLV og FSV.
Om dig
Du er oversergent. Alternativt er du sergent, der er vurderet egnet til oversergentniveau.
Du har interesse for ACW operationer og systemer samt interesse for udvikling af nye systemer som kan bidrage til løsning af ACW og FLV opgaver nationalt og internationalt.
Du skal kunne lide at arbejde i et miljø hvor høj faglighed er en selvfølge.
Du skal have en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer.
Du skal være ansvarsfuld.
Du skal være konstruktiv og have gode samarbejdsevner.
Du skal være kvalitetsbevist.
Du kan forvente rejseaktivitet i.f.m. udvikling af nye systemer samt ”sustainment” af eksisterende systemer.
Du skal være ubetinget egnet til deltagelse i internationale operation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Andersen på telefon 728 45450 eller mail: acw-lso-001@mil.dk
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 24. februar 2019.
Ansættelsessamtaler afholdes i forlængelse af ansøgningfrist.
Ansættelse: 1. marts 2019 eller hurtigst muligt.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag, herunder elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

05.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent