Almen sergent Hæren 1

Chefsergent til S7 ved XIII LINFBTN


Chefsergent til S7 ved XIII Lette Infanteribataljon

Vil du være med til at genopbygge XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment?

Er du en rollemodel, har du overblik, er fysik robust, har de militære færdigheder i orden og går du foran som det gode eksempel, og ser du muligheder frem for begrænsninger – så bør du søge stillingen som chefsergent ved S7 XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
1. januar 2019 opstilledes XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver. Fokus vil indledningsvist være på at udvikle doktrin, uddannelse, standarder og bestemmelser. Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet. Bataljonen vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set, gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab. Samt til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften og herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl. a. fysik og militære færdigheder.

S7 er en del af bataljonsstaben, og består af en Chef, fem sagsbehandlere og tre faglærere.

Der er for nærværende oprettet tre søjler, med en primær sagsbehandler. En skud søjle (generel skydeuddannelse, skarpskytter og finskytter), en infanteri søjle samt en By- og skovkampsøjle.
Om stillingen
Som chefsergent ved S7 vil du have en stor berøringsflade med andre myndigheder. Du vil blive tillagt afgørelseskompetencer og være bataljonens nærmeste rådgiver indenfor dine sagsområder.
Du vil være den drivende kraft i infanterisøjlen ved S7, herunder dosere, udvikle, implementere de elementære infanteriuddannelser og standarder, for såvel enkeltmand, grupper og delinger. Dette både i den lette infanteribataljon, men også for resten af hæren. Der stilles derfor store krav dine kompetencer, ansvar og anseelse på såvel infanteriområdet, men også som leder og fører.

Af sagsområder kan blandt andet nævnes:

Udvikling inden for:
- Infanterifaglærere og infanteriinstruktører.
- Skyttetjenesten i hæren.
- Enkeltmandsuddannelse.
- Infanterigruppen og infanteridelingen.
- Afsiddet 8-mandsgruppe taktik.
- Afsiddet delings infanteri taktik.
- SKYT GRP instruktionsskydning.
- Opbygning af taktik for den afsiddede soldat.
- Luftmobil indsættelse og bevogtning af lejr/installationer.
- Let infanteribataljon funktionsuddannelser under HRU
Uddannelse indenfor:
- Infanterifaglærere og infanteriinstruktører i hæren.
- Specialdelinger i stabskompagniet.
- Føreruddannelse indenfor infanterigruppe og deling.
- Let infanteribataljon introduktionsuddannelse for sergenter og officerer.

Skrive og vedligeholde:
- Reglementer, tillæg og hæfter
- HRN 212-011 Felttjeneste for enkeltmand
- HRN 023-004 Infanteridelingen

Støtte til:
- XIII BTN HBU uddannelse
- Udviklingen af let infanteri konceptet.

Herudover dukker der stadig nye og spændende ting op, som du skal være med til at gribe. Som chefsergent i S7, skal du også bistå, rådgive og støtte dine yngre kolleger.
Om dig
Du er udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt, forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent, samt at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Såfremt du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale m.h.p. at opnå uddannelsesniveau 5. Udnævnelse til chefsergent finder sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskraver opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering, og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Du har en professionel indstilling, vil udvikle dig og tage et medansvar for at udvikle sektionen og Let Infanteribataljon.

Du har bred praktisk infanterierfaring fra kompagnier, skoler og internationale operationer. Du har haft en tjeneste, hvor du har udviklet kompetencer inden for studie – udvikling, skriftlige udfærdigelser og kan aflevere produkter med kvalitet til tiden.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale og præget af evnen til at se en sag fra flere sider. Men altid med ønsket om at få løst opgaven.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer. Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, og hvor der ofte er korte tidsfrister.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Der hersker en fri og utvungen tone i sektionen, og vi har et højt fagligt niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for S7 XII LINFBTN, major M. Nielsen tlf. +45 4138 5170 eller Bataljonsbefalingsmand seniorsergent Paul Albæk på mail SLFR-13BTNBM@mil.dk eller telefon +45 41 38 51 01.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 24 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 24. februar 2019, idet samtaler gennemføres i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elekronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opkla-ringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro.
Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officers-skole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører ud-dannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opga-ver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

05.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent