Søværnet 04

Eskadrebanjermester ved 2. Eskadre


ESKADREBANJERMESTER

Vil du have en unik mulighed for at præge udviklingen af stampersonelgruppen i en af Forsvarets største myndigheder, så er denne nyoprettede stilling noget for dig.
Om os
2. Eskadre består af moderne højteknologiske fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder, dykkertjeneste samt uddannelsescentre. Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere optimalt for at kunne løse Søværnets opgaver.

2. Eskadre er Søværnets primære bidragsyder til sømilitære operationer. Til det råder eskadren over fem store enheder, fordelt på tre enheder af IVER HUITFELDT-klassen og to enheder af ABSALON-klassen, som kan operere på stort set alle verdenshave og deltage i operationer i hele konfliktspekteret - fra humanitære operationer til kamp. Endvidere råder 2. Eskadre over en meget effektiv minerydningsstyrke i form af MCM-Danmark.

Fokus i de kommende år vil være den fortsatte udvikling af enhedernes operative evne og besætningernes kompetencer. Dette omfatter fortsat implementering af koncepter for kamp og havari, som er inspireret af den britiske flådes Flag Officer Sea Training (FOST).
Om stillingen
Oprettelsen af stillingen er en naturlig konsekvens af behovet for rekruttering, fastholdelse og udvikling af sergentgruppen i Søværnet.

Du skal skabe en vedvarende dialog med eskadrens stampersonel med henblik på at fremme rekruttering, fastholdelse og udvikling samt styrke sergentgruppens operative rolle og ikke mindst ledelseskraft.

Du vil få en meget synlig og udadvendt rolle og være en vigtig rådgiver for eskadreledelsen.

Du vil referere direkte til eskadrechefen og samarbejde snævert med stabschefen, skibschefer, næstkommanderende og banjermestre. Du vil endvidere arbejde snævert sammen med Søværnets Chefsergent samt eskadrebanjermestre i de øvrige eskadrer.

Eskadrebanjermesteren vil være eskadrens ankerperson i udmøntningen af en række tiltag, som Søværnets Chefsergent værksætter for at udvikle sergentgruppen.

Du vil i et vist omfang håndtere andre opgaver relateret til eskadrens ledelse. Ligeledes vil du i et vist omfang medvirke til enhedernes gennemgang af Danish Operational Sea Training i rollen som sea rider på Executive-området.
Om dig
Du er seniorsergent eller chefsergent med mangeårig operativ erfaring.

Erfaring fra søværnets skolestruktur eller personelforvaltning er en fordel, men ikke et krav. Ligeledes vil indgående kendskab til DOST-principperne være en fordel, men ikke et krav.

Det vigtigste er dine personlige kompetencer. Du skal være en rollemodel bredt i Søværnet og have en stor personlig integritet. Dine holdninger skal være uangribelige, og du skal besidde vilje, ordentlighed og personlig fremtræden på et højt niveau. Dine analytiske evner og evne til at arbejde selvstændigt vil blive vægtet højt.

Du skal kunne formulere dig problemfrit på dansk og engelsk, såvel mundtligt som skriftligt.

Du skal fremstå som en stærk leder. Du skal kunne ”stå op på ølkassen” og skabe entusiasme og motivation omkring din person.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af
den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for 2. Eskadre, kommandørkaptajn Thomas Stig Rasmussen på 2ESK-LE002 eller 30 38 07 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20. februar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 9 i Korsør eller på VTC.

Stillingen er til besættelse 1. april 2019.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

20.02.2019

Indrykningsdato

04.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent