Taktisk befalingsmand til THETIS-klassen


Taktisk befalingsmand til THETIS-klassen

Er du sergent eller erfaren konstabel. Kan du tænke dig et stabilt sejladsmønster, hvor du samtidigt indgår i et team, der er indsat 24/7? Ønsker du et job med en mangfoldig portefølje af opgaver med mulighed for udvikling? Så har vi brug for dig i stillingen som taktisk befalingsmand på 5. besætning.
Om os
5. besætning er en af fem Inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre. Vi opererer primært nationalt, indsat kontinuerligt i de nordatlantiske og arktiske områder ved Grønland og Færøerne under Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk. Enheden opererer meget selvstændigt i løsningen af opgaverne; suverænitetshævdelse, søredning, fiskeriinspektion og støtte til civilsamfundet. Vores opgave kommer først og hele besætningens sikkerhed er altoverskyggende, så derfor har alle målet for øje i vores operationer. I 5. besætning planlægger vi betimeligt og gennemfører til tiden, og alle forventer ærlighed, rettidig omhu og fornøden dristighed. Den interne kommunikation blandt alle i besætningen og med dig, forventer vi er åben, løbende og med gensidig orientering. Du skal bidrage til at det er sjovt at være i vores besætning; vi er professionelle i alt hvad vi gør, og vi er dem, som løser opgaver ingen andre gør.

De to indsatte enheder har været igennem kapacitetsvidereførelse med en omfattende ombygning, som blandt andet sætter enheden i stand til at operere med SEA HAWK helikopteren. Vi implementerer i den kommende tid principperne om Danish Operational Sea Training (DOST).

Vi tilbringer cirka 150-180 dage til søs om året samt et varierende antal dage med vagt og uddannelse.

5. besætning har basehavn i Frederikshavn.
Om stillingen
Stillingen som Taktisk befalingsmand er ledig på 5. Besætning. Du vil være en del af taktisk sektion, hvor du vil være den daglige leder for fire kampinformationsgaster og to kommunikationsgaster.

Dine primære opgaver vil være daglig ledelse af dine seks medarbejdere, herunder taktikområderne kampinformation og kommunikation. Dine opgaver vil være varierede og du indgår i operationsrummets samlede bidrag til command teamet. Du bidrager til skibsledelsens overblik over de eksterne opgaver. Du skal bl.a. kunne fungere som helikopterkontrolofficer, kryptokustode samt være ansvarlig for planlægning og uddannelse af dine seks medarbejdere. Du vil desuden være materielansvarlig samt forrette tjeneste som vagtassistent og Flight Deck Director.

Dit faste tjenestested er i Frederikshavn.
Om dig
Vi forventer af dig, at du har en professionel og fleksibel indgangsvinkel til løsningen af dine opgaver samtidigt med, at du kan udvise en positiv og anerkendende tilgang til dine medarbejdere. Du skal ligeledes være i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af fag og personelgrupper.

Du har gennemgået Søværnets grundlæggende sergentuddannelse og har bestået en funktionsuddannelse indenfor fagområdet kampinformation eller kommunikation. Du skal være eller kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt.

Er du ikke uddannet sergent og er du marinekonstabel/marineoverkonstabel/marinespecialist og ønsker en sergentuddannelse, så søg endelig idet 1. Eskadre gerne laver en uddannelsesaftale med den rigtige mand til jobbet. Der vil i så fald, indledningsvis forventes en del kursus- og uddannelsesaktivitet i dine hjemmeperioder. Bestået afprøvning til Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU) er en forudsætning.

Det er en fordel, hvis du er uddannet ”Helikopter Controller Grade C eller D” (HCO). Det er dog et krav, at du skal kunne bestå optagelseskravet til HCO uddannelsen, med henblik på gennemgang af uddannelsen til enten grade C eller D.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå
Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen kan du kontakte Banjemester SSG Finn Zimmer på telefon +45 3067 0755 eller E-mail D11-K5FV110@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 28. februar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er herefter til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

28.02.2019

Indrykningsdato

04.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent