Hæren 06

Leder for Sirius og Stationsspecialist forskole, ved Jægerkorpset


Leder for Sirius og Stationsspecialist forskole, ved Jægerkorpset

Har du tidligere forrettet tjeneste ved Slædepatruljen Sirius og har lyst til at se og opleve den grønlandske kultur og natur igen og fra en anden side? Og har du lyst til at udfordre dig selv ved at være leder? Så er stillingen som Leder for Sirius og Stationsspecialist forskole lige jobbet for dig.
Om os
Jægerkorpset (JGK) er den ene af danmarks to specialoperationsstyrke enheder, der begge indgår som selvstændige myndigheder underlagt Forsvarets Specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat, både i ind- og udland – i samarbejde med bl. a. andre specialoperationsstyrker fra FN, NATO eller en sammensat koalition.

Personel i Jægerkorpset er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte operative opgaver og i stort set alle terræn og klimatiske forhold – lige fra arktisk kulde til ørkenens hede.

Jægerkorpset har fra januar 2019 overtaget ansvaret for at rekruttere, selektere og uddanne folk til at kunne indgå i Slædepatruljen Sirius i Grønland under Arktisk Kommando.

Vi har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau – spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Vi er en specialenhed som er kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk – derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur – ”Mere at være end at synes”.
Om stillingen
Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job med udgangspunkt fra basen på Flyvestation Aalborg.

Du bliver leder for Sirius og Stationsspecialist forskole, hvor du, i samarbejde med uddannelsesbefalingsmand Sirius, JGK og eksterne aktører, har det overordnede ansvar for udvælgelsen og uddannelsen af kommende personel til Slædepatruljen Sirius, Station Mestersvig og Station Nord.

Stillingen er i praksis tredelt og forløber vanligvis som følger:
1) Indledningsvist tilbringes de første måneder på Daneborg, der er hovedsæde for Slædepatruljen Sirius, hvor du, i samarbejde med Leder Sirius, Stations- og Patruljetjeneste Grønland (SPG) samt eksterne aktører, får til opgave at koordinere sommerens flyvninger for Nordøstgrønland.

2) Efterfølgende rettes fokus mod udvælgelsen, der foregår i september måned i samarbejde med Forsvarets Rekruttering. Formålet er at finde otte egnede elever til Sirius forskole, der starter medio november 2019 samt fire egnede elever til Stationsspecialist forskole, der starter primo januar 2020.

3) Fra forskolernes start vil du agere det koordinerende led mellem disse, JGK og SPG frem mod den endelige udtagelse af holdene medio juni 2020. Ved et tilfredsstillende forløb rejser du selv med de udtagne hold til Grønland primo juli 2020 med henblik på at blive ny Leder Sirius 2020/21.

Undervejs vil der være forskellige obligatoriske kurser, der skal gennemføres, ift. efterfølgende at kunne bestride stillingen som Leder Sirius.
Om dig
Du motiveres af at have travlt og er god til at strukturere din opgaveløsning i en hverdag, som kan være meget hektisk.

Du arbejder selvstændigt og forstår at samarbejde på tværs i organisationen og udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre samt støtter om nødvendigt andres indsats.

Du tilpasser dig ændrede krav eller vilkår i opgaveløsningen og udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.

Du formulerer dig kort og præcist i skrift og tale og tilpasser din skriftlige og mundtlige kommunikation til situationen og målgruppen.

Stillingen kræver, at du tidligere har haft 26 måneders tilfredsstillende tjeneste ved Slædepatruljen Sirius. Du skal kunne bestå forsvarets fysiske test til niveau 5.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at uddannelsesbefalingsmand Tobias Kolhorn, på JGK-SIR-002@mil.dk eller mobil: 28781519.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. april 2019, og samtaler forventes gennemført straks efter.

Stillingen er til besættelse den 1. juni 2019 eller efter aftale med afgivne enhed/chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando. Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørknens gloende hede.
Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.
Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.04.2019

Indrykningsdato

04.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent