Almen sergent Hæren 1

Næstkommanderende deling i Vikingekompagniet ved Jydske Dragonregiment


Næstkommanderende deling i Vikingekompagniet ved Jydske Dragonregiment

Søger du nye udfordringer og en omskiftelig hverdag, hvor din tid er delt imellem at være i felten for at træne dine militære færdigheder, og være inde for at bistå kompagniets ledelse i den daglige drift?

Så er det måske dig, vi søger.
Om os
1. Mekaniserede infanterikompagni – i daglig tale Vikingkompagniet– er et stående og professionelt mekaniseret infanterikompagni under II Panserinfanteribataljon, Jydske Dragonregiment i Holstebro.

Kompagniet består af tre delinger, udrustet med pansrede mandskabsvogne, samt en kommandodeling.

Kompagniet var samlet udsendt til ISAF hold 14 og har haft delinger udsendt til Resolute Support Mission i Afghanistan og KFOR i Kosovo.
Kompagniet var tilmeldt beredskabsperioden for IFFG/JEF 2018, og er frem til august 2019 udsendt til Operation Inherent Resolve, Irak, hold 9 (OIR 9). Kompagniets 3 deling er fortsat i Danmark hvor de gennemfører uddannelse.

Efter hjemkomst fra OIR 9 vil kompagniet gennemgå en omstillingsproces som forventes at indebære personelafgang, ansættelse og omenkadrering af infanteridelingerne, med henblik på at skabe forudsætningerne for indtræden i beredskabskampgruppe i 2021.

Kompagniet forventer at modtage nye pansrede mandskabsvogne, Piranha V, i 3. kvartal 2019, hvorefter fokus i uddannelsen vil være på etablering og tilpasning af procedurer, i forbindelse med implementering af Hærens Taktiske Kommunikationssystem.

Kompagniet er kendetegnet ved en erfaren kadre af befalingsmænd og en stærk logistisk bagkæde, som med kort varsel og stor rutine kan iværksætte løsning af en hvilken som helst opgave.
Kompagniets primære fokus er den uddannelse som udgør dagligdagen for soldaterne i kompagniet, og som sætter infanteristen i stand til at løse sine opgaver på kamppladsen.

Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling.
Vikingkompagniet er en kampunderafdeling og omgangstonen i kompagniet afspejler den virkelighed som kompagniet forventes at skulle kunne operere i.
Om stillingen
Næstkommanderende for infanteridelingen (NK/DEL) er overfor delingsføreren ansvarlig for at opretholde delingens kampkraft og gennemførsel af de praktiske forberedelser forud for indsættelse.
Under indsættelse rådgiver NK/DEL sin delingsfører, så han rettidigt kan foretage nødvendige korrekte taktiske dispositioner til opretholdelse af delingens kampkraft og løsning af opgaven. Dette kræver blandt andet forudseenhed i forhold til kampens udvikling med henblik på at kunne evakuere sårede, genforsyne infanterigrupperne, eller disponere over delingens eller tildelte enheders effekter til støtte for delingens kamp.

NK/DEL er et forbillede for yngre befalingsmænd på baggrund af sine faglige evner og personlige fremtræden. I delingsførerens fravær fører han delingen både i kamp og til hverdag, hvilket stiller krav til hans personlige forberedelse og engagement.
NK/DEL leder primært igennem sine gruppeførere, og går altid forrest som det gode eksempel.
På kamppladsen og til hverdag, koordinerer han direkte med de andre NK/DEL, OBM, EBM og KMPBM for at optimere processer og med henblik på at minimere spildtid.

På baggrund af hans tjenestealder og erfaringer er NK/DEL det gennemgående faglige referencepunkt i hverdagen i infanteridelingen. Han virker ofte som faglærer i de tungere fag, hvor koordination af lektioner og moduler på tværs af kompagniet kræver indsættelse af store dele af kompagniets uddannelsesmæssige ressourcer.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent fra kamptropperne. Du har gennemført min. en udsendelse som gruppefører.
Du er forudseende og løsningsorienteret, både på kamppladsen og til hverdag.

Som NK/DEL i kompagniet, bliver du en del af en erfaren kadre, og det forventes at du vil gå forrest og tage del i, samt hjælpe til at drive en positiv udvikling i befalingsmandskorpset og kompagniets korpsånd.

Du har et veludviklet kontrolgen og stiller krav til dine undergivne.
Du er kompromisløs i din kontrolvirksomhed og stiller ligeså store krav til dig selv, som du gør til andre.

På grund af den faglige forankring og af hensyn til uddannelsen ved kompagniet, forventes det at du vil være ved kompagniet i min. 2 år, men helst 4-5 år eller længere. Du skal forvente at blive sendt på kurser i længere perioder med henblik på at opnå kompetencer som faglærer i fag, som er vigtige for at kompagniet kan bevare sin kampkraft.

Det tillægges tyngde i overvejelserne vedrørende ansættelse, hvis du har en bred erfaring fra andre steder i hæren. Uddannelse som kørerinstruktør, hjul og panser, samt skydelærer/instruktør og faglærer infanteri er ligeledes en fordel.

Du besidder B og C kort og kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt, samt kunne opretholde denne igennem hele din ansættelse.
Det er en betingelse for ansættelse at du ved ansættelsestidspunktet har gennemført og registreret forsvarets fysiske basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Steffen Rudebeck Eilertzen på tlf. 7282 7108 eller via mail: IRQ-09BPC04@mil.dk eller næstkommanderende Steffen Olesen på tlf. 7282 7175 eller via mail: IRQ-09BPC05@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 18. februar 2019. Samtaler afholdes forventeligt den 21. og 22. februar og gennemføres via VTC eller telefon pga. INTOPS.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.02.2019

Indrykningsdato

04.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent