Hæren 06

Kører eller vognkommandør til føringselementet ved 3. Panseringeniørkompagni


Kører eller vognkommandør til føringselementet ved 3. Panseringeniørkompagni

Søger du forskellige hverdage? Søger du at præge din egen hverdag? Kan du forme din egen stilling?
Om os
3. Panseringeniørkompagni er et nystartet kompagni. Kompagniet er oprindelig grundlagt i 1977, men har været nedlukket i en årrække. I 2019 blev kompagniet startet på ny, og derfor er ånden i kompagniet meget præget af pionerånd og viljestyrke. Kompagniet er dannet af professionelle soldater, med ambitioner om at blive, og være de bedste. For at det kan lykkes har vi brug for at alle ”spiller hinanden gode”.
Fordelen ved at være nye er, at ”plejer” ikke findes. Det betyder at du som vores kommende kollega vil være med til at forme arbejdsmåder, omgangstone og professionalismen.

Kompagniet indeholder to panseringeniørdelinger, én parksektion og én kommandodeling. Panseringeniørdelingerne er dem der får tingene til at ske, mens de øvrige enten skaber rammerne for at det kan ske, eller leverer materiel og/eller køretøjer til at tingene sker.
Hvis du vil vide mere så følg os eventuelt på facebook på siden ”3 PNIGKMP”.
Om stillingen
Sektionen består af 6 mand; én oversergent, én sergent og fire konstabler. Din hovedopgave vil være enten kører eller vognkommandør på en af vores føringskøretøjer. I øjeblikket er køretøjerne af typen PMV G3 og PMV G4. I løbet af de kommende år vil disse køretøjer blive skiftet til Hærens nye platform; Piranha V. Denne omstilling vil komme til at kræve meget ansvarsbevidsthed og initiativ fra din side, da ingen har erfaringer med disse køretøjer endnu. ¨

Køretøjerne vil danne rammen om din hovedopgave under feltmæssige forhold, og operative indsættelser.
I dagligdagen på kasernen bliver din hverdag defineret i samarbejde med dig. Vi vil forsøge at kombinere dine evner og interesser med de behov som kompagniet har. Praktisk betyder det at der vil komme opgaver der spænder fra helt små ting som afhentning af post til at bistå med uddannelseskontrol. Hvis vi skal tegne et billede af din dagligdag på kasernen vil det være olien mellem tandhjulene.
Om dig
Vi ansætter på en blanding af faglige og menneskelige kompetencer, og de vægter næsten lige meget. Du brænder for at være soldat og ønsker at have en hverdag der sjældent ligner hinanden. Du har gode enkeltkæmperfærdigheder, og du står ikke bagerst, når der skal tages fat.
Din fysiske form er vigtig for os, og da vi også deltager i operative aktiviteter, skal du kunne honorere de gældende fysiske krav for forsvaret.

Du har flair for at tilegne dig teoretisk viden og evnerne til at omsætte den i praksis.
Du kan lide at få ansvar og kan arbejde meget selvstændigt. Desuden arbejder du godt sammen med andre mennesker.

Af øvrige kompetencer er det ønskeligt at du kørekort til kategori B og C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om de mulige stillinger, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnibefalingsmand; seniorsergent Frederik S. Christoffersen på telefon: 50 88 93 67.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Du kan søge stillingen senest den 17. februar 2019.
Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.
Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3 vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet.

Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

04.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent