Skibschef til METTE MILJØ


Skibschef til METTE MILJØ

Er du premierløjtnant eller evt. kaptajnløjtnant, og vil du være en del af den nyoprettede 3. Eskadre? Du vil i givet fald blive en del af et team, som udgør en integreret og uundværlig del af Danmarks sikkerhed og velfærd til søs. Du medvirker til at løse samfundsopgaver i lokalområderne i alle danske farvande.

3. Eskadre søger en skibschef til METTE MILJØ.
Stillingen som skibschef om bord på METTE MILJØ er et spændende og alsidigt job. Som skibschef fungerer du både som øverste myndighed om bord og som skibets eneste navigatør. Derved er der både mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige, navigatoriske og sømandskabsmæssige kompetencer, samt dine kompetencer indenfor havmiljøområdet.
Om os
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Skibets primære opgave er forureningsbekæmpelse. Det vil sige inddæmning af olien og opsamling af denne fra havoverfladen. METTE MILJØ og MARIE MILJØ er forsvarets primære udrykningsenheder ved sager, hvor der er en potentiel forureningsfare. På en times varsel året rundt er enhederne altid i et højt operativt beredskab. I forbindelse med miljøboardinger i dansk farvand gennemfører enheden disse i samarbejde med MAS-vagten, jurister, det stedlige politi samt søfartsstyrelsen.
Skibet har to besætninger, som hver består af seks mand. Udover chefen er der fem motiverede besætningsmedlemmer med en teknikbefalingsmand og fire marinekonstabler. Kendetegnede for begge besætninger at de kender deres opgave og løser den med stor professionalisme.
Om stillingen
Chefstillingen om bord på METTE MILJØ er en krævende og udfordrende stilling. Du er ansvarlig for skibets opgaveløsning i forhold til Chefen for 3 ESK og Søværnskommandoen (SVK).
Du vil have kollegaer på den anden besætning, samt på søsterenheden (MARIE MILJØ) og internt i divisionen, der besidder stor erfaring med enhederne og miljøopgaven. Den interne sparring mellem alle miljøenhederne er vital for at sikre en stabil og kvalitativ opgaveløsning. Samarbejdet mellem alle miljøenheder øves jævnligt i forbindelse med øvelser.
Om dig
Du er uddannet taktisk officer i søværnet og har gennemgået officersgrunduddannelsen. Du har gode ledelsesmæssige kompetencer, samt besidder gode navigatoriske og sømandskabsmæssige kundskaber. Du er i besiddelse af en bred viden om søværnet, en høj personlig motivation og har et generelt højt fagligt niveau, der gør dig i stand til at agere som forbillede såvel fagligt som holdningsmæssigt.
Det er ønskeligt, hvis du har erfaring med havmiljø operationer. Det er ikke nødvendigt at du har erfaring med havmiljøoperationer, men det er en fordel. Du vil have en regnskabsfører om bord, der har en solid erfaring med skibet.

Som chef for en af flådens enheder er du tildelt et stort ansvar, betragtelige rettigheder og autoritet. Du står som skibschef til ansvar over for din besætning, dine elever, dine foresatte, for Søværnet og for Forsvaret.
Du er endvidere komfortabel med at tale og skrive engelsk.

Du er sikkerhedsgodkendt og har gyldigt blåt bevis samt bestået Forsvarets Fysiske Basistest.

Uddannelsesforløb.
For at blive skibschef, skal du gennemføre et uddannelsesforløb som chefelev, der afsluttes med en chefprøve. Denne skal bestås med et tilfredsstillende resultat.
Uddannelsesforløbet påbegyndes snarest efter udvælgelsen. Varigheden af uddannelsesforløbet er ca. 1-2 måned - afhængigt af kandidatens forudsætninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter premierløjtnanter og kaptajnløjtnanter i løngruppe 3 og 4. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Efter 2-4 år som skibschef på METTE MILJØ, forventes det at du søger videre i karrieren. Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Chefen for 3. eskadre kommandør Steen Engelbrecht Pedersen på telefon 728 55001 eller Chefen for METTE MILJØ på telefon 4130 9915. Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Ole Johnny Frederiksen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5150.

Ansøgningsfristen er 17. FEB 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

04.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent