Overassistent, administration/regnskab til Hærens Sergentskole


Overassistent, administration/regnskab til Hærens Sergentskole

Er du ansvarsfuld, initiativrig og selvstændig? Er du struktureret og følger opgaverne til dørs?
Så har du muligheden for at blive vores nye administrative medarbejder i staben ved Hærens Sergentskole.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd. Derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.
Skolen der er en selvstændig enhed under Forsvarsakademiet, består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelser, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne. Staben varetager funktioner som bl.a. ledelse, personelforvaltning, administration, uddannelsesplanlægning og -udvikling, logistik, økonomi og forvaltning
Vi har behov for en administrativ medarbejder, der kan gennemføre uddannelsesadministration og yde en optimal støtte til skolens uddannelser og faste personel.
Den fælles motivation ved skolen er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til hærens befalingsmænds kerneværdier.
Om stillingen
I stillingen er du direkte underlagt chefen for Skolesektionen. Du vil i Skolesektionen blive en del af Kommandokontoret, som servicerer skolens elever og faste personel.

Skolesektionen har ansvaret for personelforvaltning, bemanding, rekruttering, rejser, arbejdstid og kompetenceudvikling for hele skolen. Vi leverer støtte til skolens tre uddannelsesafdelinger, så afdelingerne får bedst mulige vilkår for at skabe tilfredsstillende læring og resultater for skolens elever.

I stillingen får du ansvar for:
- arbejdstidsregistrering og opgørelser for fast personel
- rejseafregning af elever og fast personel
- tæt samarbejde med uddannelserne om planlægning af arbejdstid

Derudover skal du være superbruger inden for dokumenthåndtering, elektronisk post og ansvarlig for proceduren omkring til- og afgang af fast personel til skolen. Det er et krav, at du kan anvende SAP.
Om dig
Du er en kontoruddannet overassistent med speciale i administration og regnskab/økonomi. Du har erfaring med opgaver, som kunne være sammenlignelige med ovenstående. Du er uddannet i og har erfaring med SAP. Hvis du mangler specifikke uddannelser i SAP, vil du få dem ved os.

Du motiveres af et dynamisk miljø, og har et fleksibelt mindset og er omstillingsparat i forhold til hverdagen og opgaverne. Du nyder at have kontakt med brugerne, og skaber hurtigt et netværk omkring dig. Du er ansvarsfuld og løsningsorienteret. Du løser dine opgaver og tager selv initiativ til at få løst nye opgaver, der dukker op. Du nyder nye udfordringer, og er med til at skabe nye løsninger.

Vi lægger vægt på, at du er struktureret, detaljeminded, selvstændig og initiativrig. Du er direkte og tydelig i din kommunikation og kan tilpasse denne i forhold til modtageren.
Du er fremsynet og udviser rettidig omhu. Som person er du handlekraftig, således at planlægningen konstant justeres og tilpasses ved behov. Du formår desuden at håndtere hverdagens forskellige opgaver og udfordringer og kan prioritere din tid.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT. Lønnen udgør kr. 24.239,33 pr. måned. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Personelsektionen Kaptajn Vicky Willkan på tlf.: 4233 0701. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Anna Racic på tlf.: 7281 9663

Ansøgningsfristen er 18. februar 2019. Der afholdes løbende samtaler. Stillingen er til besættelse 1.april 2019, eller snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Øvrige forhold:
Varde Kommune forventes med Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Hærens Efterretningscenter og Hærens Sergentskole, fremover at have mange civile arbejdspladser. Der er hermed skabt et geografisk område, hvor du senere vil have muligheder for at søge nye udfordringer.

Varde Kaserne har et veludbygget samarbejde med hhv. Varde og Esbjerg kommune fsva. tilflytterservice, herunder mulighed for støtte til job til din eventuelle partner. Find mange flere oplysninger om hhv. Varde og Esbjerg på www.vardepaahovedet.dk og www.energimetropol.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

18.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent