Almen sergent Hæren 1

Operationsbefalingsmand (seniorsergent) til Operationssektionen /1. Føringsstøttebatajlon


Operationsbefalingsmand (seniorsergent) til Operationssektionen /1. Føringsstøttebatajlon

Brænder du for det operative virke indenfor føringsstøtteområdet? Har du lyst til at arbejde med taktik på Bataljonsniveau og have indsigt i brigadetaktik? Trives du i en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver selvstændighed, analytisk tilgang og helhedsforståelse?
Så er du måske den kommende operationsbefalingsmand ved Stab 1. Føringsstøttebataljon.
Om os
1. Føringsstøttebataljon er en ny operativ bataljon, der opbygges med operative føringsstøtte- og Communications & Information systems(CIS)-kapaciteter til 1. Brigade. Bataljonen består af en bataljonsstab, Stabskompagni /Brigade og CIS Kompagni /Brigade.

Bataljonen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af styrkeproduktion og indsættelse af føringsstøtteenhederne til støtte for 1. Brigade. Bataljonsstabens S7 er Hærens faglige kompetence på Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK) og støtter Hærens enheder i forbindelse med taktiske radioer og implementering af HTK.

Bataljonen gennemfører egen funktions- og føringsuddannelse samt bidrager til konceptudvikling inden for føringsstøtteområdet i 1. Brigade.

Bataljonen har et operativt mindset, som hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt fokus på økonomi med kræfterne. Bataljonen har et moderne og bredt accepteret ledelses-, kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Operationsbefalingsmanden (OBM) varetager sagsbehandling af operative opgaver, primært i koordination med sin kollega i S3 og to kolleger i planlægningssektionen (S5), men også med øvrige dele af Staben ved 1. Føringsstøttebataljon samt Føringsstøtteregimentet og 1. Brigade.

OBM varetager en række opgaver indenfor uddannelses- og øvelsesplanlægning.
Opgaver og ansvar justeres på baggrund af dine kompetencer og sektionens behov, og kan forventes at være dynamiske i takt med at dine kompetencer styrkes. Du vil skulle udvikle både operative og administrative kompetencer. Stillingen kan på sigt kvalificere til nærmeste højere grad, herunder stillingen som bataljonsbefalingsmand ved 1. Føringsstøttebataljon.
Det forventes, at du som OBM medvirker til at optimere operative processer og procedurer ved bataljonen, så bataljonen har et solidt beslutningsgrundlag.

Staben ved 1. Føringsstøttebataljon er tillige en operativ stab og OBM indgår operativt ved 1. Føringsstøttebataljons operationscenter, hvorfor skiftende arbejdstider må forventes. Der tilstræbes normalt en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstiden kan justeres i forhold til individuelle behov. Opgaverne i sektionen er omfattende, hvorfor der forventes en effektiv og målrettet indsats. Du sagsbehandler selvstændigt, men med nødvendig sparring og koordination med relevante samarbejdspartnere.
Samlet set skal du sammen med bataljonens øvrige nøglepersoner bidrage til, at bataljonen opnår høj operativ effekt gennem fleksible og indsatsklare kapaciteter, der drives af et operativt og proaktivt mindset understøttet af operativ og teknisk faglighed.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt seniorsergent. Hvis du ikke allerede er seniorsergent ser vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 10-15 år, heraf ca. 4-6 år som udnævnt oversergent. Du vil i så fald, blive ansat på en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af videreuddannelsestrin II for mellemledere og senere udnævnelse.

Du forventes at kunne opbygge gode relationer til vores mange samarbejdspartnere internt i brigaden og ved regimentet, men i høj grad også udenfor. Denne kompetence vil være afgørende både for dine egne resultater, men også for hele bataljonens virke.

Du er analytisk velfunderet, og har en god forståelse for doktrin, føring og stabsarbejde. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer. Du er nytænkende og visionær i arbejdet med at opbygge en ny bataljon. Du er samtidigt i stand til at arbejde selvstændigt, hvor du altid holder et højt fagligt niveau, iværksætter tiltag på eget initiativ og opnår brugbare og velfunderede resultater. Du har en fleksibel tilgang til S3/S5 opgaveløsning, og befinder dig vel med at løse de opdukkende opgaver der opstår i en dynamisk hverdag.

Du har gennem din tidligere tjeneste fået kendskab til Forsvarets operative og taktiske behov for føringsstøtte og CIS, herunder i hvilken ramme det ses indsat. Du er helhedsorienteret og skal hurtigt kunne tilegne dig en forståelse for sektionens opgaveløsning i den overordnede ramme, og derefter kunne medvirke til at koordinere opgaveløsninger i rammen af bataljonen og 1. Brigade.

Du forventes at have såvel interesse som flair for at engagere dig i de tekniske opgaveløsninger, hvorfor erfaring med kommunikations- og informationssystemer selvsagt er en fordel, men ikke et krav.

Vi forventer, at du har et klart operativt mindset. Du står også stærkere, hvis du har erfaring fra flere niveauer og flere tjenestesteder, herunder som operativ og teknisk sagsbehandler, samt erfaring fra internationale operationer.
Du har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring. Herudover er du ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede 1. Føringsstøttebataljon og dennes enheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale m.h.p. udnævnelse når denne er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for 1. Føringsstøttebataljon; major Lars Abild på mail: TGR-MOB00@mil.dk eller tlf. 72826420 / 4132 8892.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.dk eller telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er 24. februar 2019 og samtaler gennemføres snarest derefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af Hovedkvarters- og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent