Almen sergent Hæren 1

Chefsergent til G7 uddannelsessektionen i Hærkommandoen


Chefsergent til G7 uddannelsessektionen i Hærkommandoen

Er du klar til at indgå i et dynamisk miljø, hvor fleksibilitet går begge veje? Har du erfaring med og interesse for uddannelsesområdet, sagsbehandlererfaring og kendskab til internationale missioner, så er det måske dig, vi søger som vores kommende kollega i vores element for enkeltmandsuddannelse.
Om os
Enkeltmandsuddannelseselementet er en del af G7 – uddannelsessektionen – i den nye Hærkommando. G7 består af tre elementer med opgaver inden for uddannelse af enkeltmand, enheder og internationalt samarbejde.
Enkeltmandsuddannelseselementet løser blandt andet opgaver i relation til uddannelse af soldater i Hærens basis- og reaktionsuddannelse, kompetenceuddannelser for enkeltpersoner i Hæren, uddannelse af enkeltpersoner til INTOPS og kursusvirksomhed i udlandet.
Om stillingen
Du vil som sagsbehandler i enhedsuddannelseselementet indgå i et lille dynamisk team med en major som leder. Dine hovedopgaver vil være:

• At varetage niveau II ansvar for uddannelse af enkeltmand til INTOPS og NATOPS
• At varetage NORDEFCO kursusvirksomhed for Hæren
• Bidrage til udarbejdelse af direktiver og bestemmelser for uddannelse af mellemledere i Hæren (fastansatte og personel af reserven)
• Koordinere og samarbejde med andre myndigheder på udvalgte områder inden for uddannelsesområdet.

Der vil være behov for, at du løbende gennemfører analysearbejde både i relation til dine primære opgaver og i forhold til pludseligt opstående opgaver inden for uddannelsesområdet. Der vil være brug for, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye sagsområder og bidrage til problemstillinger med baggrundsnotater, briefinger og orienteringer af foresatte.

Du vil skulle arbejde selvstændigt inden for dine sagsområder, og der er i høj grad behov for, at du kan samarbejde med de øvrige sektioner i Hærkommandoen og med Hærens enheder.
Du skal forvente, at der i stillingen kan være rejsedage (i både ind- og udland), og at du skal deltage i møder, der gennemføres ved andre garnisoner.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Hvis du ikke allerede er chefsergent forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent og, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Du har indgående kendskab til Hærens organisation, specifikt inden for uddannelsesområdet, og du har godt kendskab til vilkårene ved de operative enheder, således at du kan bidrage substantielt inden for dit primære ansvarsområde.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, og du holder altid et højt fagligt niveau og kan på eget initiativ iværksætte tiltag for herigennem, at opnå brugbare og velfunderede resultater. Du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt, og du har gode og veldokumenterede evner inden for planlægning og styring. Herudover er du ansvarsfuld, imødekommende og har interesse for og erfaring med at rådgive og vejlede Hærens myndigheder.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at anvende slotsholm metoden i dit sagsarbejde.
Det er vigtigt, at du er fleksibel både hvad angår arbejdstid og arbejdsopgaver, da hverdagene i Hærkommandoen kan være omskiftelige.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du ansættes på en uddannelsesaftale finder udnævnelse til chefsergent sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major; Lise Nybæk på telefon: 72 81 18 27.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er den 20. februar 2019, ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2019 eller snarest herefter jf. nærmere aftale.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

20.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent