Sektionschef for Robotics og procesautomatisering i Forsvarsministeriet – Koncern IT


Sektionschef for Robotics og procesautomatisering i Forsvarsministeriet – Koncern IT

Har du mod på og lyst til at stå i spidsen for opbygningen af en helt ny sektion, der skal automatisere Forsvarsministeriets koncerns processer med robotteknologi, og som i frem-tiden også vil omfatte kunstig intelligens? Så håber vi, du vil søge stillingen.
Om os
Koncern IT er ansvarlig for at drive, vedligeholde og udvikle forsvarets it og i det hele taget digitalisere Forsvarsministeriets koncern. Organisationen tæller omkring 300 medarbejdere (ca. 1/3 militære og 2/3 civile), og er dermed blandt de største i den offentlige sektor.
Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem it.

Digitaliseringsafdelingen, som sektionen er en del af, er ansvarlig for portefølje- og projektstyring samt udvikling og implementering af den koncernfælles it-arkitektur.

Derudover driver og udvikler afdelingen koncernens business intelligence-løsninger samt SharePoint-portaler og en lang række kundevendte applikationer. Afdelingen har nu også fået ansvaret for automatisering af processer ved brug af robotteknologi.

Koncern IT har i samarbejde med resten af koncernen implementeret de første automatiserede processer, og nu ønsker vi at udvide scope, så flere forretningsenheder kan få nytte af automatisering. Det vil ske i sprints og i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets styrelser.
Om stillingen
Som sektionschef for den nyetablerede Robotics-sektion kommer du til at referere til Digitaliseringschefen i Koncern IT, og bliver daglig chef for ca. 10 medarbejdere. Du får ansvaret for at:

• Skabe og udvikle den nye sektion, herunder at ansætte det rette personale og udvikle samarbejdet med øvrige dele af Koncern IT og Koncern IT’s kunder.

• Fortsætte arbejdet med at videreudvikle det metodiske koncept for automatisering i koncernen. Det omfatter også fortsat videreudvikling af de spilleregler, der skal følges, når styrelserne skal automatisere processer i samarbejde med sektionen.

• Drive eksisterende robotter i samarbejde med driftsafdelingerne i Koncern IT.

• Etablere nye robotter i tæt samarbejde med Koncern IT’s kunder. Vi forventer at køre ca. fire sprints om året, hvor processer automatiseres.

• Bidrage til optimering af forretningsprocesserne før disse automatiseres.

• Analysere mulighederne for på sigt at implementere kunstig intelligens i processerne.

• Udvikle dine medarbejdere, så sektionen fremstår imødekommende og professionelle overfor forretningen

• Understøtte at nysgerrighed og viden bruges aktivt af medarbejderne for at efterleve visionen, om at levere optimal forretningsværdi gennem IT til kunderne

• Indgå aftaler om nødvendig konsulentstøtte til sektions virke
Om dig
Du har en relevant uddannelsesbaggrund inden samt ledelseserfaring inden for IT-området. Vi ser gerne, at du har erfaring fra en offentlig myndighed eller en større virksomhed, hvor du har skabt solide resultater.

Du har et it-fagligt niveau, der gør, at du kan lede stærke faglige kompetencer og en forretningsmæssig indsigt, som betyder, at du kan omsætte strategi til handling og indgå i dialog på tværs af koncernen. Du har erfaring med at automatisere processer gennem robotteknologi. Kendskab til UI Path og Blue Prism vil være en fordel.

Vi vil også meget gerne se en ansøgning fra dig, hvis du er major eller orlogskaptajn med bred ledelseserfaring fra forskellige niveauer i Forsvarsministeriets koncern. Du kan også komme i betragtning til stillingen, hvis du er en erfaren kaptajn eller kaptajnløjtnant, der er i gang med – eller optaget på enten MMS eller en tilsvarende civil master/kandidat.

Du skal i det daglige virke have fokus på forretningens behov for automatisering og samtidig balancere disse i f.t. Koncern IT ressourcer, så du sikrer, at der kan leveres resultater. Du skal komme med oplæg til prioritering af processerne. Derfor er det vigtigt, at du har solid erfaring med at agere som brobygger mellem forretning og it, og samtidig har et strategisk udsyn.

Idet udviklingen af robotjobs foretages i samarbejde med Forsvarsministeriets styrelser og eksterne leverandører, er det vigtigt, at du formår at skabe gode relationer gennem dialog, kommunikation, netværkspleje og faglig professionalisme. I Koncern IT arbejder vi ud fra deviserne om, at åbenhed, ærlighed og loyalitet er fundamentet for et godt samarbejde. Vi stiller også krav om synlig ledelse indadtil, og anser det som vigtige parametre for at lykkes i dit daglige virke som chef. Vi vil tillige lægge vægt på din evne til at træffe nødvendige og effektive beslutninger samt sætte retning og prioritere indsatsen, så resultater nås til planlagte deadlines. Endelig skal du kunne tænke nyt og finde veje ud af ofte vanskelige problemstillinger.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Hvis du er officer, kan stillingen evt. besættes ved funktion i højere stilling

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Digitaliseringschefen Tano Nordgaard Jakobsen på telefon 22 94 45 36.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91 eller via mail FPS-BA-BS202@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 22. februar.

Vi forventer at holde samtaler i uge 9 eller 10.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hvidovre

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

22.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent