Dynamisk og engageret officer af taktisk linje til 4. Bes, THETIS-kl (Genopslag)


Dynamisk og engageret officer af taktisk linje søges til THETIS-kl

Er du en dynamisk og engageret officer af taktisk linje, og har du mod på at udvikle dig selv, og din besætning, i rammerne af Danish Operational Sea Training (DOST) i DIV 11 (THETIS-kl.), så skal du søge premierløjtnantsstillingen i 4. besætning, hvor du kan forvente at blive kommunikationsofficer.
Om os
4. Besætning er en af fem Inspektionsskibsbesætninger i Division 11 under 1. Eskadre. Vi opererer primært nationalt, indsat i de nordatlantiske og arktiske områder ved Grønland og Færøerne under Arktisk Kommando (AKO). Der er konstant indsat to THETIS-kl. enheder ved Færøerne og Grønland, hvor enhederne opererer meget selvstændigt i løsningen af opgaverne;

• Suverænitetshåndhævdelse
• Farvandsovervågning
• Deltagelse i flådeøvelser
• Søredningsopgaver
• Fiskeriinspektion og støtte til civilsamfundet.

De to indsatte enheder har netop været igennem et moderniseringsprogram med en omfattende ombygning, som sætter enhederne i stand til bl.a. at operere SEA HAWK-helikopteren.

Stemningen i 4. besætning er præget af gå-på-mod og godt humør. Ledelsesstilen er involverende og anerkendende, hvor du vil blive inddraget i udviklingen af nye procedurer og arbejdsgange inden for DOST. Vi tilbringer cirka 160 – 180 dage til søs om året. Besætningen skal opkøres i rammerne af DOST til at gennemgå den tyske flådes skibshavariskole i Neustadt i november 2019. Udviklingen af besætningen frem mod Neustadt er en gennemgribende proces, som er i kontinuerlig udvikling. Du vil som kommunikationsofficer være med til at lede besætningen gennem DOST, og få mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af den nye organisation.
Om stillingen
Du vil blive leder af kommunikationssektionen og vil samtidigt have ansvar for enhedens navigationssystemer. Som kommunikationsofficer forventes du at lede sektionens fortsatte udvikling og træne dine medarbejdere i tæt samarbejde med resten af besætningen.

Du er tillige den ene af besætningens tre vagtchefer og vil indgå i en tørn for at bestride vagten på broen. Ifald du ikke allerede har kurserne, kan du forvente at komme på kursus for at blive kryptosikkerhedsofficer, fiskeriofficer (FIO) og Helicopter Control Officer (HCO).

Din nærmeste foresatte er operationsofficeren.
Om dig
Du er taktisk uddannet premierløjtnant med gode lederegenskaber og ambitioner om at sætte dit præg på udviklingen af besætningen. Stillingen kan bruges til et udviklingsforløb hen imod et job som operationsofficer i THET-kl., taktisk officer i 2. Eskadre eller en stilling på en mindre enhed - eksempelvis på et af skoleskibene.

Du skal være udviklingsorienteret og kunne tilegne dig ny viden hurtigt indenfor enhedens kommunikations- og navigationsområde.
Det er ikke afgørende, at du har erfaring fra 1. Eskadre, da alle aspekter af den operative tjeneste i Nordatlanten vil indgå i dit udviklingsprogram.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 24. februar 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb .Tiltrædelse vil være så hurtigt som muligt under hensyntagen til dine nuværende planer.

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos operationsofficeren, premierløjtnant Peter Kruse Andersen, på telefon: + 45 3091 5352 eller på mail: D11-K4OP001@mil.dk.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, primært på sejlende enheder, som løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent