Almen sergent Hæren 1

Efterretningsofficer til koordination og planlægning ved 1. ISRBTN


Efterretningsofficer til koordination og planlægning ved 1. ISRBTN

Er du klar til at tage nye udfordringer op, og bringe dine militære kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste? Vil du være med til at udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet, der skal støtte brigadens operative indsættelse?
Så er stillingen som efterretningsofficer/Information Requirement Management & Collection Management ved All-Source Intelligence Cell lige noget for dig.
Om os
All-Source Intelligence Cell (ASIC) bidrager til løsning af efterretningsmæssige opgaver i rammen af 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon. (ISRBTN). ISRBTN er en operativ bataljon under 1. Brigade, med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. ISRBTN består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en Opklaringseskadron. Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. ISRBTN hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence bataljon.

All-Source Intelligence Cell er bataljonens centrale analysekapacitet og består af tolv efterretningsmedarbejdere fra konstabel til major, der hver især er specialiserede, således de tilsammen løser de efterretningsmæssige opgaver i enheden. Generelt er enheden kendetegnet ved en meget flad ledelsesstruktur, hvor ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og ikke nødvendigvis rang.
Enhedens primære opgave er opdatering og vurdering af det efterretningsmæssige situationsbillede for hele brigaden samt efterretningsmæssig analyse i forhold til brigadens forestående og igangværende operationer, med hovedvægten lagt på modstanderens organisation, doktriner og kapaciteter.
Tjenesten omfatter øvelsesaktivitet i ind- og udland og der planlægges overordnet på afspadsering af merarbejde. I perioder kan der forekomme mange øvelser, kurser og seminarer, hvorfor der under garnisonsforhold er høj fleksibilitet i mødetid og sted.

I perioder vil arbejdspresset være højt, mens der i andre perioder er gode muligheder for personlig videreuddannelse, hvilket der også gøres det bedste for at skabe rum til. Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb. Sådan et forløb kan omfatte gennemgang af kurser, nationale såvel som internationale.
Om stillingen
Stillingen som Efterretningsofficer/ Information Requirement Management & Collection Management indeholder to overordnede operative opgaver. Når All-Source Intelligence Cell er indsat i rammen af bataljonen, omfatter opgaven koordinationen af indsættelse af indhentningsmidlerne i samarbejde med bataljonens operationscentre, set i forhold til analytikernes behov og vurderinger. Hertil kommer koordination af anmodninger om indhentning fra naboer og foresatte.
Derudover er du overordnet ansvarlig for enhedens informationsstyring i forhold til prioritering, besvarelse og arkivering af informationer. Sideløbende med den operative opgave og øvelsesaktiviteter i rammen af denne, er du med til at planlægge og gennemføre enhedens interne uddannelse.

Der pågår stadig udviklingsarbejde omkring bataljonens organisation og de efterretningsmæssige kapaciteter, og hvorledes arbejdsgangene skal foregå i rammen af brigadens nye føringskoncept. Udviklingsarbejdet indebærer også opgaver i relation til udvikling af enhedens kapacitet og opgaver i forhold til hærens udvikling indenfor føring og efterretningstjeneste. Dette kan betyde at der fremover vil være et større element af efterretningsanalyse frem for indsættelseskoordination i stillingen.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed samt mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Tjenesten består af kontorarbejde, funktions- og enhedsuddannelse, øvelsesaktivitet, evt. deltagelse i beredskab samt mulige indsættelser i internationale operationer.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af den kommende føringsuddannelse.
Du besidder evne og vilje til at dygtiggøre dig indenfor efterretningstjeneste.

Du besidder gode kommunikative evner, herunder behersker engelsk i skrift og tale. Dine IT-færdigheder er veludviklede og du har gode analytiske anlæg.

God taktisk forståelse samt interesse for emnet vil være en fordel. Uagtet specialisering forudsættes stor grad af fleksibilitet, herunder kendskab til andres specialer.
Opgaveløsningens karakter bærer kraftigt præg af det til enhver tid gældende operationsmiljø. Du skal derfor kunne favne komplekse operationsmiljøer i rammen af stabiliseringsoperationer, såvel som mere konventionelle operationer i rammen af kampoperationer foruden de hybride former, der måtte forefindes mellem disse to yderpunkter.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer, tjeneste fra stab kampbataljon samt tjeneste indenfor efterretningstjeneste.

De vigtigste fokuskompetencer som du skal identificere dig med er: Kommunikation, Analytisk tænkning og Helhedsorientering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN og BDE, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for All-Source Intelligence Cell, kaptajn J. G. Have på telefon 91 33 45 76.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Martin Fyrstenberg, på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfrist er den 21. februar 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent