Hæren 06

Kompagnibefalingsmand til XIII LINFBTN


Kompagnibefalingsmand til XIII Letinfanteri Bataljon

Vil du være med til at opstille 1 Letinfanterikompagni (1 LINFKMP) ved XIII Letinfanteribataljon?

Trives du med en omskiftelig hverdag i en ny organisation – også selvom der indledningsvist vil være flere spørgsmål end svar?

Har du overblik, er fysik robust, har de militære færdigheder i orden og går du foran som det gode eksempel, og ser du muligheder frem for begrænsninger – så bør du søge stillingen som Kompagnibefalingsmand (KBM) 1 LINFKMP ved XIII Letinfanteribataljon.
Om os
1. januar 2019 opstilledes XIII Letinfanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og 1 LINFKMP i 2019 samt dele af stabskompagniet, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver. Fokus vil indledningsvist være på at udvikle doktrin, uddannelse, standarder og bestemmelser. Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre, taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl. a. fysik og militære færdigheder.

Kompagnichefen forventes udpeget sideløbende, og skal bruge din støtte til at lede kompagniets opstilling og drift.
Om stillingen
Kompagniet skal modtage det første værnepligtshold til Hærens Basisuddannelse (HBU) ved Slesvigske Fodregiment pr. 1. august 2019, og videreføres til Hærens Reaktionsuddannelse (HRU) og over i Stående Reaktionsuddannelse (SRS), så der bliver fokus på kompagniet og opgaven bliver kompleks og krævende.

Du indgår som en del af kompagniets Command Team, sammen med kompagnichefen og skal være dennes nærmeste rådgiver i alle spørgsmål vedrørende befalingsmandskorpset.

Kompagnibefalingsmanden skal virke som rollemodel for befalingsmandskorpset og skal gennem sin fremtræden og handlinger skabe og vedligeholde et stærkt befalingsmandskorps i tæt samarbejde med bataljonsbefalingsmanden.

Du skal være opsøgende, og på baggrund af din erfaring støtte og vejlede med henblik på at løse erkendte udfordringer.

I dit virke som fører for kompagniets kommandodeling skal du føre din deling og bidrage til uddannelse, planlægning og gennemførelse af aktiviteter, øvelser og operationer.

Endeligt er du ansvarlig for kompagniets moral og disciplin. Ligeledes for kompagniets administration i snævert samarbejde med bataljonens administrations-befalingsmand og regimentets garnisonsstøtteelement.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent og har bred erfaring fra underafdelingsniveauet gerne med baggrund indenfor operationer og uddannelse.

Du har en synlig ledelsesstil, hvor du går forrest når situationen kræver det.

Du har en professionel indstilling, gode militære færdigheder og du skal have forståelse for de højere krav, samt accept af de mere barske forhold, hvor du skal ”kunne leve af sækken”, kombineret med en vilje til at løse opgaverne uanset det kan gøre ondt.

Det er en fordel, hvis du har baggrund fra infanteriet og/eller specialstyrkerne. Ligeledes erfaring i ”let” administration samt uddannelse af værnepligtige.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt (Du kan føre din deling i felten om formiddagen og administrere kompagniet om eftermiddagen). Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale, og præget af evnen til at se en sag fra flere sider.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer. Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, og hvor der ofte er korte tidsfrister.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe og vedligeholde gode arbejdsrelationer på tværs af niveauer og funktioner. Du ønsker at bruge din erfaring til at gøre kompagniet bedre.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Bataljonsbefalingsmanden SSG Paul Albæk på mail SLFR-13BTNBM@MIL.DK eller tlf. +45 7283 1301 el. fungerende stabschef, kaptajn Franz Stærk, tlf. +45 7283 1308.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 24 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 17. februar 2019, idet samtaler gennemføres i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. april 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent