Hæren 06

Finskytte til Stabskompagniet ved 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet


Finskytte til Stabskompagniet ved 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet

Er du en tålmodig sjæl som kan skynde sig, for derefter at vente længe på noget, som måske ikke sker? Kan du bevare det gode humør, selv når du på andet døgn ligger og kigger på det samme punkt i terrænet og fortsat venter? Så er der måske en finskytte gemt i dig?
Om os
Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med mange varierende opgaver og udfordringer.

En professionel arbejdsplads med et godt fællesskab, en uformel omgangstone og plads til individet og dennes udvikling.

Finskyttesektionen er en del af Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet på Husarkasernen i Slagelse.

Den består af fire skytter, to observatører, én gruppefører og én sektionsfører, i alt otte mand.

Finskyttesektionen er en højt specialiseret enhed, der kan have meget skiftende arbejdsvilkår, både under uddannelse, samt indsættelser i rammen af bataljonen.

Finskyttesektionen er præget af selvstændighed og en stor grad af frihed under ansvar.

Der stilles krav til at du er engageret, initiativrig og arbejder selvstændigt ud fra førerens direktiv.

Din nærmeste leder er en oversergent, og sektionen består af meget erfarne folk, der alle har en del udsendelseserfaring.
Om stillingen
Du vil i din primære funktion virke som gruppens kører og sikringsmand.

Sekundært vil du efter behov virke som finskytte.

En forudsætning for virket som finskytte er, at du består finskytte-afprøvningskurset, samt finskyttekurset ved Danske Artilleriregiment.

Din dagligdag vil være fyldt med våben-, signal-, kortlære-, felt- og køreruddannelse.

Du skal forvente at deltage i sektionens ugentlige skydebanedag, som er en nødvendighed for at opretholde et meget højt uddannelsesstade på sektionens forskellige våben.

Du vil indledningsvis blive anvendt som kører på sektionens køretøjer, GD 270. Derudover kan der blive behov for transport med Eagle 4/5, hvorfor du skal regne med at blive uddannet på den.

Sektionen kan ligeledes indsættes med andre typer køretøjer, hvorfor uddannelse hertil må forventes.

Du vil have ansvar for at dit køretøj til stadighed er vedligeholdt og pakket jf. sektionsførerens forskrifter.

Du kan forvente en vis øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen, derfor skal du være afklaret med, at du i perioder er mange dage væk fra hjemmet.
Om dig
Du er som minimum udnævnt konstabel og har haft en tilfredsstillende tjeneste.

Det er en fordel, at du har erhvervet kørekort til kategori B, men ikke et krav. Såfremt du ikke har kørekort, skal du forvente at blive sendt på køreskole hurtigst muligt efter ansættelse

Du er i god fysisk form og har meget gode enkeltkæmperfærdigheder, herudover er du en god skytte.

Du er ikke farveblind, og dit syn bør være perfekt (6/6).

Behov for synskorrigerende hjælpemidler kan i visse tilfælde være en ulempe, hvorfor du må forvente, at det bliver taget op i forbindelse med en evt. ansættelsessamtale.

Du skal være indstillet på at deltage i en optagelsesuge (uge 10) forud for evt. ansættelse.

Ugen anvendes til at afprøve dine enkeltkæmperfærdigheder og andre kompetencer. Ugen består af fem dages øvelse, men da stillingen er selvansøgt, er ugen arbejdstidsneutral og tæller som 37 timer.

Vi lægger vægt på kompetencer som faglighed, kommunikation, selvstændighed og fleksibilitet.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer.

Ligeledes er det en fordel, at du er stærk inden for mundtlig og skriftlig engelsk, da vi anvender engelsk som det primære sprog, både i planlægningen og i forbindelse med signaltjenesten.

Samtidig forventes det, at du som en del af en stående reaktionsstyrke, er i generel god form, og at du ser fysisk træning, som en naturlig del af at være soldat.

Desuden forudsættes det, at du er villig til at besætte stillingen i sektionen i en årrække.

Du vil forventeligt skulle gennemføre en større mængde efteruddannelse efter ansættelse. Primært finskytte kursus.

Vi forventer, at du gennemfører manglende uddannelse hurtigst muligt efter tiltrædelsen. Du skal derfor påregne en del kursusaktivitet i 2019.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Stabskom-pagniet, kaptajn Henrik Vestergaard Karnøe på telefon 25 66 48 40 eller via mail på GHR-1B-500A@MIL.DK eller sektionsfører finskytte oversergent Jonas på telefon 25 66 48 51 eller via mail på GHR-1B-520A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 17. februar 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført i umiddelbar forlængelse af fristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019.

Såfremt du efter ansættelse ikke er i stand til at bestå finskyttekurset indenfor rimelig tid, vil du blive tilbudt en anden stilling i kompagniet.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent