Almen sergent Hæren 1

IKK kommandør


Korporal til infanterikampkøretøjskommandør til 1 Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon – Gardehusarregimentet

Er du en erfaren overkonstabel eller korporal der brænder for tjenesten ved en operativ enhed, og vil du gerne kombinere dine føringsegenskaber med instruktørvirke som IKK kommandør?
Om os
1 Panserinfanterikompagni – i daglig tale omtalt 1/I/GHR – er et stående og professionelt infanteri-kompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Fra 2019 vil kompagniet bestå af tre delinger udrustet med CV90 samt en kommandodeling.

Endvidere vil implementeringen af Hærens taktiske kommandosystem henover 2019 præge kompagniets uddannelse.

Kompagniet har været udsendt til ISAF hold 7, 12 og eFP 1.

Kompagniet har siden sidste udsendelse bygget videre på den faglige viden og de erfaringer som udsprang af træningen i Estland, og lægger vægt på at fortsætte denne udvikling.

Det er planen, at kompagniet skal udsendes til Estland i 2. halvår 2020.

Kompagniet lægger vægt på udvikling og læring for enkeltmand, gruppe, deling og kompagni.

For den enkelte soldat skal der være plads til både personlig og faglig udvikling, herunder at man som enkeltmand, optræder som en del af en professionel enhed og udviser stolthed over dette.
Om stillingen
Du skal virke som kommandør på et infanterikampkøretøj og fungere som fører for køretøjet under feltmæssige indsættelse, derudover skal du være leder for besætningen i den daglige tjeneste.

Du er den ene af to fører i panserinfanterigruppen, og har ansvaret for drift og vedligeholdelse af dit infanteri kampkøretøj.

Du skal være med til og fastholde og udvikle det høje faglige niveau i gruppen og delingen, således at delingen med kort varsel vil kunne indsættes i en international mission.

Du skal fungere som instruktør i relevante funktionsfag – herunder at planlægge, tilrettelægge og gennemføre lektioner i samarbejde med kompagniets faglærere, endvidere skal du støtte delingsføreren i det daglige virke med at opretholde det høje faglige niveau, som der kræves af stående reaktionsstyrker.
Om dig
Du skal være udnævnt som korporal, eller som minimum være udnævnt til overkonstabel og være egent til korporal skole, samt have forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Derudover er det et krav, at du har gennemført og bestået IKKKMD kursus ved Danske Artilleriregiment.

Du skal have erhvervet kørekort til kategori B og C.

Det er en fordel, hvis du har et kursus i administrative forhold ved puljekøretøjer, og er uddannet på en pansret mandskabsvogn..

Du er i god fysisk form og har gode enkeltkæmperfærdigheder.

Vi ser gerne, at du har forrettet tjeneste i internationale operationer, og har gennemgået taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.

Du skal opfylde følgende indenfor FOKUS kompetencerne:

Faglighed: Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater, du erkender, at selv den yngste konstabel har et ledelsesansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger. Du udviser holdning og selvdisciplin, ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre, inden for egen funktion. Du søger viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe et helhedsbillede. Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden. Vi opfatter det at være professionelle, som viljen til altid at ville forbedre sig og lære af det man gennemgår.

Samarbejde: Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver. Du erkender, at dine gerninger og udtalelser, har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter. Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Motivation: Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre, og med din energi og vilje er du med til at skabe et godt arbejdsklima for alle. Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre, også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren

Stillingen kan besættes af en overkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef 1/I/GHR kaptajn Mads Fogh Rasmussen på telefon 2566 4820 eller mail: ghr-1b-100a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 18. februar 2019 og samtaler forventes afholdt herefter.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

18.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent