Almen sergent Hæren 1

Leder til all source team i Tactical Intelligence Develoment Branch ved 1. ISRBTN


Leder til all source team i Tactical Intelligence Develoment Branch ved 1. ISRBTN

Brænder du for, og vil du være med til at udvikle, den taktiske efterretningstjeneste i Hæren?
Er du en team player og kan du bevare overblikket og håndtere komplekse opgaver?
Så har du nu muligheden for at blive leder for All Source Elementet ved Tactical Intelligence Development Branch 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.
Om os
1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (1.ISRBTN) er en operativ bataljon, i rammen af 1. Brigade, med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen består af en operativ stab, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en Opklaringseskadron. Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde, Fredericia og på Bornholm.
1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence bataljon.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter, herunder Unmanned Aerial Systems, Electronic Warfare, All-Source Intelligence, samt en række sensorkapaciteter. Sektionen skal endvidere planlægge og gennemføre kurser indenfor ovenstående fagansvarsområder, samt støtte tjenestegrensinspektørens virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed indenfor efterretningstjenesten.
S7 har et højt aktivitetsniveau og er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med efterfølgende tre kerneværdier.

Personellet; Vi investerer mange kræfter i at udvikle kompetencer og personlige netværk. Vores personel er den vigtigste ressource og vi har fokus på trivsel og fastholdelse.
Stræb efter perfektion; Trods usikkerhed og konstant forandring tilstræber vi at levere det bedste resultat gennem fleksibilitet, networking, innovation, udnyttelse og udvikling af teknologien for dermed at sikre den bedste forudsætning for operativ succes på kamppladsen.
Stolthed og Professionalisme; Vi er stolte og professionelle medarbejdere som er loyale overfor opgaven, engagerede og stræber efter ny viden. Vi bruger vores viden aktivt og vores vurderinger og anbefalinger er konkrete, gennemtænkte, relevante og rettidige.
Om stillingen
Som leder for All Source Elementet er du, over for Chef S7, fagansvarlig for den taktiske udvikling inden for All Source området. Du er ansvarlig, og daglig leder, for All Source elementet med fagansvar inden for All Source Intelligence området. Du har fokus på den taktiske efterretningstjeneste og leder udviklingsvirksomheden med henblik på at udvikle brigadens efterretningskredsløb. Tilsvarende leder du udviklingen af efterretningsprocesser, -procedurer og -produkter, herunder udarbejdelsen af håndbøger, Standard Operating Procedure, direktiver og vejledninger.

Du leder desuden elementets udvikling samt implementeringen og gennemførelsen af taktiske efterretningskurser. Du følger udviklingen af NATO publikationer, herunder uddrager relevante dele af doktrinen med henblik på at implementerer tiltag på det taktiske niveau og skabe forudsætninger for interoperabilitet mellem danske styrker og NATO partnere.

Du er S7 primære sagsbehandler vedrørende doktriner, med ansvar for at integrere de øvrige single source i efterretningskredsløbet og føringskonceptet for troppeenheden. Den primære fokus vil være brigade niveauet.
Du deltager i udvikling af nye kapaciteter inden for S7 fagansvar, herunder kan du få til opgave at være leder for troppeforsøg, der ikke forankres ved S7 øvrige elementer. Du varetager kontakten til samarbejdspartnere vedrørende eksterne input til den taktiske efterretningstjeneste.

Du virker som kursusleder på S7 kurser og deltager i undervisnings- og uddannelsesvirksomhed som lærer og mentor, samt subject matter expert inden for eget fagansvar.
Endelig deltager du i S7 støtte til tjenestegrensinspektør virket i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN og BDE. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, der er igang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af den kommende føringsuddannelse.
Du har erfaring med stabsarbejde og efterretningstjeneste. Du er velformuleret i skrift og tale, såvel på dansk som engelsk.

Du har stor interesse og forståelse for doktrin og efterretningstjeneste og ønsker at være med til at udvikle den taktiske efterretningstjeneste. Du kan identificere dig selv med vores kerneværdier og vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team. Du er ikke bange for nye udfordringer og bevarer overblikket, selv om du til tider skal håndtere mange sagsområder og problemstillinger på én gang.

Du er i stand til at samarbejde på kryds og tværs i organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk. Du er villig til at udvikle dine kompetencer i relation til efterretningstjenesten.
Vi ser gerne, at du har erfaring med efterretningstjeneste fra internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter premierløjtnanter og kaptajner/kaptajnløjtnanter i løngruppe 3 og 4. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN og BDE, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurdering erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger, og oplysninger om hvornår vi kan træffe dig, til hec-1b-ktp-s7@mil.dk. Så vil vi efterfølgende kontakte dig hurtigst mulig.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Ole Johnny Frederiksen på telefon: 3266 5150.

Ansøgningsfristen er torsdag den 24. februar 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 2047 3206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent