Almen sergent Hæren 1

Efterretningsofficer til XIII Lette Infanteribataljon


Efterretningsofficer til XIII Lette Infanteribataljon

Efterretningsofficer til XIII Lette infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment.

Vil du være med til at genopbygge XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment?

Brænder du for militære operationer og efterretningstjeneste og vil du indgå i et stærkt og dynamisk team?

Så bør du søge stillingen som Efterretningsofficer ved XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
1. januar 2019 blev XIII Lette Infanteribataljon opstillet ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er operativt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen opbygges gradvist igennem hele forligsperioden til en professionel kampbataljon, bestående af en stab, tre lette infanterikompagnier, et stort stabskompagni og et HBUKMP, der er rede til indsættelse i det fulde spektrum af opgaver. Bataljonen kan dermed tilbyde en alsidig og kompetenceudviklende tjeneste, der giver et godt afsæt til et karrierespor inden for især operationer/efterretninger.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og grundlæggende militære færdigheder.

Bataljonsstaben består af en bataljonschef, stabschef og bataljonsbefalingsmand samt ni personer i S1, S2, S3 samt S4. Herudover er der ni personer i S7-sektionen.

Efterretningssektionen består af en chef, en efterretningsofficer og en efterretningsbefalingsmand.
Om stillingen
Efterretningsofficeren forestår planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af operationer og indsættelser samt uddannelsesaktiviteter.

Efterretningsofficeren udarbejder bidrag til planer, befalinger, risikoanalyser og lignende.

Efterretningsofficeren varetager funktioner og løser opgaver i relation til den militære sikkerhed ved bataljonen.

Efterretningsofficeren indgår på en af bataljonens to kommandostationer i rollen som rådgiver og planlægger. Han løser opgaver under operativ indsættelse og kamp i samarbejde med stabspersonel fra de andre stabssektioner.

Efterretningsofficeren er tillige sagsbehandler og har i den forbindelse egne sagsområder.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelsestrin I eller VUK/BTN og BDE. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som er i gang med, eller er vurderet egnet til gennemførelse af VUK BDE og/eller det kommende FØRINGSKURSUS.

Du har som minimum kendskab til stabsmetodikken og kan arbejde med større og mere komplekse planlægningsopgaver selvstændigt såvel som i samarbejder med andre.

Du har relevant efterretnings- og/eller kamperfaring fra underafdelings- og gerne bataljonsniveauet.

Du har en professionel indstilling til tjenesten og ønsker at dygtiggøre dig inden for planlægning og gennemførelse af militære operationer, uddannelse af soldater samt generel drift af en bataljon i garnison. Herudover ønsker du at udvikle og vedligeholde dine grundlæggende militære færdigheder inden for især fysisk træning, skydning og feltvanthed, idet bataljonens opgaver fordrer mental og fysisk robusthed.
Du er analytisk stærk, behersker dansk og engelsk kommunikation i skrift og tale, samt er fremsynet i planlægningen.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer. Du ønsker at bruge din erfaring til at gøre bataljonen bedre.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Haderslev Kaserne.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er 24. februar 2019, idet samtaler gennemføres i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse pr. 01. april 2019 eller snarest derefter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for efterretningssektionen, kaptajn Claus Nørregaard Rasmussen, tlf. +45 41 38 51 06 eller fg. stabschef, kaptajn Franz Bidstrup Stærk, tlf. +45 22 70 74 01.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent