Hæren 06

Operationsbefalingsmand ved Multinational Division Nord i Karup


Operationsbefalingsmand ved Multinational Division Nord i Karup

Kan du stå centralt placeret, styre processer og holde overblikket, når et hold af operative specialister udvikler operative planer i et multinationalt og meget afvekslende miljø.

Er du klar til at få det operative og praktiske til at gå hånd i hånd, og være med til at binde arbejdet sammen i både SitAware HQ, på Share Point og når divisionen gennemfører befalingsudgivelse.

Kan du bevare overblikket og med sikker hånd skabe sammenhæng mellem stillede opgaver, den rådige tid og dit planlægningsholds ressourcer.

Er du moden til at begå dig i et internationalt miljø hvor policy, doktrinudvikling og samarbejde på tværs af NATO militære hovedkarterer er en naturlig del af hverdagen?

Kan du svare ja til ovenstående og er du klar til store udfordringer i et operativt miljø hvor du vil få et stort ansvar for udviklingen af processer, så er stillingen som operationsbefalingsmand i G5 stillingen for dig!
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være delt og beliggende i såvel Adazi uden for Riga, Letland som i Karup, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær hovedkvarter, der i fredstid skal gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, og i tilfælde af krise og konflikt skal føre landmilitære styrker herunder også danske enheder.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet.

Slutteligt bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen som operationsbefalingsmand oprettes med fast tjenestested i MND N vestlige hovedkvarter på Flyvestation Karup. Du vil indgå i G5 i fredstid og den daglige tjeneste.

I fredstidstid vil du være en vital del af det ene planlægningshold i G5, og du vil blive ansvarlig for at koordinere og samle input, når vi udvikler operative planer, hvad enten det er til uddannelsesbrug, på øvelser eller reel forsvarsplanlægning i rammen af NATO.

Samtidig vil du skulle administrere G5 anvendelse af captia og eMTEP i samarbejde med lederen af dit planlægningshold, specialister i G5 og resten af staben.

Stillingen vil i krise og konflikt være i rammen af plancentret, hvor du har ansvaret for at understøtte planlægningsprocesserne og herunder koordinere centrets arbejde i SitAware HQ, på Share Point og i forbindelse med befalingsudgivelser.

Du vil ydermere selv kunne stå i spidsen for udarbejdelsen af rutine FRAGO’er i koordination med lederen af dit planlægningshold. Samtidig vil du være ansvarlig for at styre de stabshjælpere vi har til rådighed. Dette sker i koordination med divisionens Command Support Battalion.

Der vil i stillingen være et behov for både at kunne løse pludseligt opståede problemer, samt behov for at kigge langt ud i fremtiden. Behov der løses med udgangspunkt i en praktisk tilgang og en god operativ forståelse.

Stillingen er en af i alt to OBM i G5, hvor den anden vil være placeret i Letland. Der vil være tæt samarbejde med hhv. CH og NK i G5. Grundet den geografiske opdeling mellem hovedkvarterets to dele må der forventes rejseaktivitet i stillingen.
Om dig
Du er seniorsergent og har gennemført videreuddannelsestrin II for mellemledere.

Du har erfaring fra operative stillinger og forståelse for alle tjenestegrene i hæren samt den mulige støtte, der kan trækkes på fra resten af forsvaret. Du kan indgå i stabsarbejde og har forståelse for og kan anvende stabsprocedurer.

Det er et krav, at du har gode analytiske evner, formår at arbejde selvstændigt og har evnerne til at indgå i mange forskellige relationer .

Du skal være indstillet på at kunne virke i et internationalt miljø, hvor såvel nationale som internationale hensyn skal indgå i dine beslutninger og ageren.

Du skal besidde gode kommunikative evner på både dansk og engelsk i såvel tale som på skrift STANAG 3-3-3-3.

Det er ønskeligt, at du kan anvende både Sit Aware Hq (HRN C2IS) og Share Point.

Ydermere forventes det at du videreudvikler dig løbende og gennemfører, eller har gennemført NATO NCO Orientation Course.

Det er ønskeligt, at du i stillingen yderligere deltager i NATO NCO Advanced Leadership Course.

Der har tidligere været mulighed for at gennemføre dele af VUK som en del af den personlige kompetenceudvikling. En mulighed som G5 vil understøtte såfremt du både besidder evner og vilje til at gennemføre specielt udvalgte dele for at højne dine operative kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du kan beholde dit nuværende faste tjenestested under tjenesten i Karup efter nærmere koordination med nuværende tjenestested.

Du kan allerede ved ansættelse aftale vilkårene for din fortsatte tjeneste ved Multinational Division North i Slagelse, gældende fra hovedkvarterets flytning til Antvorskov kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet uden bergænsning til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte næstkommanderende for G5 oberstløjtnant Brian Nissen på telefon 40 74 07 50 eller nuværende OBM SSG Bente Knudsen på telefon 51 83 87 50.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 24 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. Februar 2019 og ansættelsessamtaler med diverse prøver forventes gennemført i uge 8 eller 9.

Stillingen er til besættelse 1. april 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

01.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent