Almen sergent Hæren 1

Kompagnichef til XIII Letinfanteribataljon


Kompagnichef til 1. Letinfanterikompagni/XIII Letinfanteribataljon/Slesvigske Fodregiment.

Kan du opbygge, lede og føre 1. Letinfanterikompagni/XIII Letinfanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment?

Kan du arbejde i en nyoprettet enhed, hvor der ikke altid er en som kan give dig et konkret svar – men hvor der sættes pris på at du komme med et forslag før du spørger?

Har du overblik, er du fysik robust, har du orden i de militære færdigheder og går du foran som det gode eksempel – og væsentligt, er du en god kammerat, der sætter enheden før dig selv?

Så kan du søge stillingen som kompagnichef 1. Letinfanterikompagni.
Om os
1. januar 2019 opstilledes XIII Letinfanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne.

Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen skal indledningsvist opstille staben, 1. Letinfanterikompagni og dele af stabskompagniet i 2019. dette med henblik på gradvist at opbygge bataljonen til en professionel kampbataljon, der kan indsættes i det fulde opgavespektrum.

Fokus vil indledningsvist være på at udvikle uddannelse, standarder, bestemmelser og doktrin. Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet til afsiddede operationer. Dog støttet af mindre, taktiske køretøjer, der samlet set gør bataljonen særlig egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften. På sigt vil der blive stillet højere krav til fysik og militære færdigheder.
Om stillingen
Du er som kompagnichef chef for din helt egen enhed. Det forpligter, for du spiller dermed en central rolle både for kompagniet, dets personel men også for bataljonen. Vi regner med dig!

Kompagniet skal modtage det første HBU hold ved SLFR pr. 1. august 2019, og videreføres i HRU og over i SRS, så der bliver fokus på kompagniet og opgaven bliver kompleks og krævende opgave, men det dig, der udstikker retningen i tæt dialog med bataljonen og i tråd med chefens hensigt!

Du er også chef for en enhed, der skal bygge videre på de stolte traditioner vi værner om her ved bataljonen.

Du er som chef ansvarlig for den samlede virksomhed og indsats i dit kompagni. Det er din opgave at opbygge, udvikle og fastholde det faglige niveau i dit kompagni. Du står i spidsen for en enhed, der bliver kendt som ”dem der løser opgaven!”.

Du er indstillet på at der i perioder vil være mange dage væk fra hjemmet på grund af uddannelse, øvelser, skydeperioder og anden tjeneste, herunder evt. INTOPS.

Du er også indstillet på at tjenesten som kompagnichef gerne skulle have en varighed på minimum 2 år.

Du vil med andre ord gerne smøge ærmerne op og bygge et kompagni op, som såvel XIII, som SLFR kan regne med!
Om dig
Du har erfaring som delingsfører og næstkommanderende/kompagni ved kamptropperne og har gennemført videreuddannelsestrin I eller VUK/BDE.

Du har en professionel indstilling, gode militære færdigheder og du skal have forståelse for de højere krav, samt accept af de mere barske forhold, hvor du skal ”kunne leve af sækken”, kombineret med en vilje til at løse opgaverne selvom det kommer til at gøre ondt.

Det er en fordel, hvis du har baggrund fra infanteriet og/eller specialstyrkerne ligesom tidligere chefvirke vil være en fordel.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale, og præget af evnen til at se en sag fra flere sider.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer. Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, og hvor der ofte er korte tidsfrister.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer. Du ønsker at bruge din erfaring for at gøre bataljonen bedre.

Du er en kaptajn, som er egnet til fortsat uddannelse og virke ved eks. bataljonsstaben.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er 17. februar 2019, idet samtaler gennemføres i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter. Tiltrædelse 1. april 2019 eller snarest derefter.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for XIII Letinfanteribataljon, oberstløjtnant Jesper Strøier, tlf. +45 72 83 13 00 el. fungerende stabschef, kaptajn Franz Bidstrup Stærk, tlf. +45 22 70 74 01.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Ole Johnny Frederiksen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5150.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

31.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent