Faglig projektleder til kontraktstyring af udliciteret facility management


Faglig projektleder til kontraktstyring af udliciteret facility management

Kan du løse komplekse problemstillinger? Kan du stille krav til leverandøren og finde løsninger – begge dele med brugerne i fokus? Motiverer det dig samtidig at optimere processer og drive initiativer til forbedring af kvaliteten på facility management ydelser for én af Danmarks største udbydere på området? Så er dette job i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Facility Management Sektion måske noget for dig.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en støttefunktion for Forsvarsministeriets operative enheder og myndigheder. Vi varetager etablissementsdrift, byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, drift af skyde- og øvelsesterræner, energi, miljø og natur m.m. til det danske forsvar, beredskab og hjemmeværn.

Facility Management Sektionen har ansvaret for styring af udliciterede facility management ydelser for ca. 0,5 mia. kr.

Vi håndterer en varieret opgaveportefølje indenfor kontraktstyring. Herunder har vi faglige eksperter, som indgår i løbende dialog med vores leverandør for at sikre leverandørens performance bl.a. på baggrund af performancedata. Derudover driver vi ejendomsstyrelsens interne styring og koordinering af opgaver i forbindelse med kontrakten, er ansvarlig for kontraktens koncept for performancestyring og driver kontraktens koncept for løbende innovation.

Sektionen består, fuldt besat, af 19 dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har stort fokus på et højt fagligt miljø, hvor der er plads til sparring og udvikling. Vi prioriterer samtidig et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til forskellighed og at have det sjovt i hverdagen.

Vi arbejder ofte med korte deadlines, hvilket stiller krav til såvel fleksibilitet som samarbejdsevner. Derudover har vi stor fokus på tværfagligt samarbejde, og det er derfor et krav, at du kan arbejde sammen med forskellige mennesker med forskellige baggrunde.

Idet vi stadig arbejder med implementeringen af vores nye facility management kontrakt i Forsvaret, vil du have stor indflydelse på vores kommende måde at håndtere området på.
Om stillingen
Som projektleder i Facility Management Sektionen vil du med reference til sektionschefen være ansvarlig for kontraktstyringen af Forsvarets udliciterede Rengøring og såkaldte Interne Service (Nøglehåndtering, posthåndtering, servicering af kopirum etc.).

Opgaveporteføljen vil bl.a. består af:
• Følge op på om leverandøren indfrier kravene beskrevet i kontrakten inden for serviceområderne rengøring og internt service. Dette blandet andet på baggrund af performancedata og tilbagemeldinger fra brugere.
• Drive løbende afklaring af udestående og fortolkning af kontraktens servicebeskrivelser.
• Lede tværfaglige arbejdsgrupper for at sikre og optimere Ejendomsstyrelsens interne styring af leverancerne på serviceområderne.
• Løbende deltage i optimering og kvalitetsudvikling af facility management for rengøring og intern service. Dette blandt andet på baggrund af kvalitative og kvantitative analyser.
• Servicering af Ejendomsstyrelsens ledelse i forbindelse med interne møder og møder med leverandøren, herunder udarbejdelse af sagsoplæg og håndakter.

Generelt har vi en fleksibel tilgang, og du vil have stor indflydelse på egne opgaver og arbejdsmetoder. Der vil være perioder hvor der er stor aktivitet, og andre hvor der er bedre tid til fordybelse.
Om dig
Du har en relevant uddannelse med erfaring indenfor kontraktstyring eller facility management.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med facility management på rengøringsområdet.

Du har gode forhandlingsevner og en stærk profil med lyst til at skabe struktur og løbende forbedringer. Samtidig ser vi gerne, at du har erfaring med projektledelse og evt. analyser.

Derudover forventer vi, at du:
- Er struktureret og har styr på alle detaljer
- Kan styre mange processer – samtidig
- Hurtigt kan skabe overblikket – og bevare det
- Har gennemslagskraft – og tør gå forrest
- Kan skabe gode samarbejdsrelationer – og bevare dem
- Er resultatorienteret og handlekraftig
- Har gode skriftlige kompetencer

For at trives i sektionen, er det vigtigt, at du trives i et dynamisk miljø, hvor man hver især tager ansvar for at nå det fælles mål, og at du ser vigtigheden i, at vi spiller hinanden gode.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat efter den til enhver tid gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte sektionschef Stine Nielsen på telefon 6187 1720.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold kan du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Annette Karlsen på telefon 7281 9170.

Ansøgningsfristen er 18. februar 2019. Samtaler forventet afholdt i uge 8 og 9.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.02.2019

Indrykningsdato

31.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent