Missionplanner

Administrationsbefalingsmand til G1 - Multinational Division Nord


Administrationsbefalingsmand til G1 - Multinational Division North

Er du en erfaren, organiseret og dynamisk stregbefalingsmand med lysten til arbejde med operativ administration og operationer? Så tilbyder adjudantursektion (G1) ved Multinational Division North en udfordrende stilling inden for operativ og daglig administration.

Hvis du tilmed trives med en travl, afvekslende og lærerig hverdag, så er denne stilling lige noget for dig.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være delt og beliggende i såvel Adazi uden for Riga, Letland som i Karup, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær hovedkvarter, der i fredstid skal gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, og i tilfælde af krise og konflikt skal føre landmilitære styrker herunder også danske enheder

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet.

Slutteligt bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Som Administrationsbefalingsmand, benævnt Staff Assistant i kommende ny struktur (MND N) i G1 som vil være placeret i Karup, vil du komme i berøring med stort set samtlige personelgrupper i hovedkvarteret og du får dermed en stor berøringsflade med divisionens ansatte, såvel militære som civile i både Karup og Adazi.

Du bliver som administrationsbefalingsmand (Staff Assistant) ansvarlig for den daglige administration ved G1, herunder IT, monitering af deadlines, fil arkivering, IT sikkerhed m.v.

Du bliver desuden den administrative ansvarlige af International Evaluation Reports, FOKUS og PU for dansk personel såvel tjenstgørende som reserven.

Stillingen giver dig relativt vide rammer for at forme din arbejdsdag i et kommende internationalt miljø, hvor der bliver lyttet til alle, uanset rang og nation. Din nærmeste leder er chef G1.

Du skal forvente som ny stillingsindehaver i samarbejde med chef G1, at skulle forme det kommende nye stillingsindhold, tilpasset den nye multinationale division samt deltage i et omfattende øvelsesprogram, men ellers er der begrænset med rejsetid.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent med en baggrund som stregbefalingsmand i Forsvaret og har gennemført videreuddannelse trin II for mellemledere. Du har flere års erfaring med administration af personel og gerne operativ erfaring fra en lignende stilling ved minimum ansvar 4, niveau III eller højere niveau.

Stillingen kræver endvidere et solidt kendskab til IT generelt, Microsoft Office, SharePoint samt gerne erfaring som Terminal sikkerhedsofficer (TASO).

Du er problemløsertypen der kommer med konstruktive løsningsforslag til udfordringer og går foran i løsning af opgaver. Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, ligesom du forstår og respekterer andres forskelligheder i internationalt miljø.

Du er god til at formulere dig kort og præcist i såvel skrift som i tale, og du tør give åbent udtryk for holdninger og ideer. Du tilpasser dig let ændrede krav og udviser parathed til at gøre tingene anderledes.

Du er typen der er god til at opbygge relationer til gavn for dit arbejde og dit sociale netværk. Det forventes at du er en type der både kan skabe et godt arbejdsmiljø og styrke det interne samarbejde i sektionen, men ligeså vel også på tværs af brancher i divisionen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Multinational Division North i Karup, indtil det permanente hovedkvarter i Slagelse står klart. Du kan beholde dit nuværende faste tjenestested under tjenesten i Karup efter nærmere koordination med nuværende tjenestested.

Du kan allerede ved ansættelse aftale vilkårene for din fortsatte tjeneste ved Multinational Division North i Slagelse, gældende fra hovedkvarterets flytning til Antvorskov kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet uden begrænsninger til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Kim Schmidt telefon 72 83 11 04, eller fungerende chef G1 KN Martin Søvang på 25 16 42 60.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 24 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. februar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 8 eller 9.

Stillingen er til besættelse 1. april 2019

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

31.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent