Air Planner (M112) ved Flyverkommandoen på Flyvestation Karup


Air Planner ved Flyverkommandoen på Flyvestation Karup

Ønsker du at starte din karriere i Flyvevåbnet med at få erfaring med planlægning af Forsvarets luftoperationer, så har du nu muligheden i et særdeles spændende og ansvarsfuldt job. National Air Operations Centre (NAOC) tilbyder en stilling som Air Planner ved Flyverkommandoen.
Om os
Ved Forsvarsforlig 2018-2023 blev det besluttet at opstille NAOC i rammen af en fremtidig Flyverkommando (FLK). NAOC skal føre nationale og internationale luftstyrker i døgndrift i fred, krise og konflikt frem til ”Transfer of Authority” til NATO. Denne føring kan finde sted inden for det fulde spektrum af luftoperationer.

NAOC varetager planlægning, tasking og føring af flyvevåbnets (FLV) enheder på det niveau, hvor CH FLK udøver sin kommando. Dette omfatter bl.a. flyberedskaber og al flyvning i forbindelse med styrkeproduktion gennem nødvendig planlægning og koordination med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC udøver sin føring af luftoperationerne på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben.
Om stillingen
Du vil indgå på det hold, der dagligt producerer næste dags Air Task Order, som er en samlet beordring af al militær flyvning indenfor NAOC ansvarsområde. Desuden vil du få til ansvar at opbygge og vedligeholde sektionens hjemmeside, hvor informationer offentliggøres til brug for det resterende Forsvar. Endvidere vil du skulle støtte håndteringen af sektionens andre opgaver, som blandt andet omfatter planlægning af kommende måneders luftoperationer, indhentning af diplomatiske overflyvningstilladelser og behandling af støjklager.

Der skal påregnes øvelses- og uddannelsesaktivitet både nationalt og i udlandet.
Om dig
Du har gennemført Forsvarets basisuddannelse (værnepligten) i Flyvevåbnet og har gerne en gymnasial uddannelse.

Du er nysgerrig på at lære nyt, værdsætter kvalitet i opgaveløsningen, har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt. Du har en naturlig interesse for IT. Kendskab til programmering af hjemmesider er en fordel.

Du skal kunne kommunikere klart og præcist, skriftligt og mundtligt, både på dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Major K. P. Toft på mail FKO-F-CHNPP@mil.dk eller telefon 72 81 15 61 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent SSG Kjeld Hildebrandt Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS249@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist 16. februar 2019. Samtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristen, med henblik på ansættelse pr. 1. april eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.02.2019

Indrykningsdato

31.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent