Missionplanner

Nyoprettet informationssikkerhedselement i Forsvarskommandoen søger sagsbehandler


Nyoprettet informationssikkerhedselement i Forsvarskommandoen søger sagsbehandler

Har du interesse for – eller generel viden om – informationssikkerhed og besidder du gode samarbejdsevner, så har vi et godt og særdeles udfordrende job til dig. Som sagsbehandler i informationssikkerhedselementet i Forsvarskommandoen (FKO) skal du bidrage til at fortsætte implementeringen af standarden for informationssikkerhed ISO/IEC 27001 i Forsvaret. Du vil som sagsbehandler indgå i Operationsstabens militære sikkerhedssektion (MSIK), som behandler kontraefterretningstjeneste og forebyggende sikkerhedstjeneste, herunder informationssikkerhed i Forsvaret.
Om os
Forsvarskommandoen er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed. Forsvarskomandoen består af de stabe og kommandoer, som i praksis opbygger og leder de militære enheder. Den militære sikkerhedssektion (MSIK), hvor du skal være sagsbehandler, indgår som en sektion i Operationsstaben, hvis opgave det er at indsætte forsvarets militære enheder til gavn for Danmark. MSIK er oprettet for at bistå forsvarschefen i opgaven med at varetage det overordnede ansvar for den militære sikkerhed på tværs af koncernen og styrke forsvarschefens muligheder for at varetage planlægning, gennemførelse og kontrol af den militære sikkerhedstjeneste inden for FKO herunder informationssikkerhed.

Til at understøtte og forstærke informationssikkerheden i FKO er der oprettet et nyt informationssikkerhedselement (INFOSIK) under MSIK. Informationssikkerhedselementet vil indledningsvis blive etableret som en projektorganisation med henblik på fortsat implementering af ISO/IEC 27001. Projektorganisationen forventes derfor etableret i en tidsbegrænset periode, forventeligt to til fire år efter at alle stillinger i elementet er besat. Stillingen er derfor indledningsvis tidsbegrænset til en periode på 2 år. Elementet vil bestå af én leder og fem medarbejdere.

Elementets opgave er, med udgangspunkt i informationssikkerhedsmæssige risici for Forsvaret, at implementere, drive, udvikle, vedligeholde og forbedre informationssikkerheden i Forsvaret.
Om stillingen
Informationssikkerhed har et stadig stigende fokus i samfundet og i Forsvaret i særdeleshed. Der er flere initiativer som peger i retning af, at der bliver behov for flere medarbejdere, som beskæftiger sig med området, og at der dermed skabes mulige karriereveje inden for informationssikkerhedsområdet.

Som sagsbehandler i INFOSIK skal du arbejde med at forbedre informationssikkerheden, herunder den fortsatte implementering af informationssikkerhedsstandarden ISO/IEC 27001 i hele Forsvaret. I INFOSIK vil de enkelte sagsbehandlere blive udpeget som kontaktperson til kommandoer og myndigheder i Forsvaret. Din baggrund vil derfor danne udgangspunkt for, hvilken kommando du skal have fokus på i implementeringen af ISO/IEC 27001.

Du vil få en nøgleposition i relation til implementeringen af ISO/IEC 27001 i den pågældende kommando og dermed være en tæt samarbejdspartner for de medarbejdere, som de enkelte kommandoer har afsat til implementering af ISO/IEC 27001. Du skal være tovholder i forhold til udarbejdelse af politikker og handlingsplaner for informationssikkerhed, gennemførelse af trussels- og risikovurdering til brug for ledelsesprioritering og auditering af myndighederne i den kommando, som du er kontaktperson for.

Stillingen besættes i en foreløbig periode på 2 år med fast tjenestested i Karup. Der kan være en del rejseaktivitet, og mulighed for hjemmearbejdsdage, hvorfor du kan opretholde en fornuftig worklife balance, selvom du ikke har privat bopæl i Jylland. Stillingen er til besættelse fra den 1. april 2019 eller snarest derefter.
Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet ingeniør med interesse og flair for informations- og kommunikationsteknologi. Det er en fordel, hvis du tillige har kendskab til at arbejde med andre ISO-standarder, eller har gennemført relevante sikkerhedsuddannelser.

Du er analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du kommunikerer klart og præcist i skrift og tale på dansk. Du har gode samarbejdsevner, og du trives i et dynamisk miljø, hvor du tager ansvar og udviser initiativ i forhold til at medvirke til en solid og rettidig opgaveløsning.

Du er åben overfor yderligere kompetenceudvikling inden for informationssikkerhed og i forhold til dit generelle virke som leder.

Du formår at skabe og udvikle stærke samarbejdsrelationer til kommandoer og myndigheder, så de er velinformeret om tiltag inden for informationssikkerhed, som berører deres organisation.
Ansættelsesvilkår
Tidsbegrænset ansættelse for perioden 1. april 2019 – 31. marts 2021.

Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten.

Til ansættelsen er der tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for MSIK Morten Ovesen på telefon 7284 0520.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Pia Knudsen på telefon 7281 9194.

Ansøgningsfristen er 22. februar 2019. Stillingen ønskes besat 1. april 2019 eller snarest muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”. FOKUS eller andre referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

22.02.2019

Indrykningsdato

31.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent