Hæren 06

Logistikbefalingsmand ved Multinational Division Nord i Karup


Logistikbefalingsmand ved Multinational Division Nord i Karup

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med skarp operativ planlægning og træning af brigadestabe i et multinationalt miljø? Multinational Division Nord opbygger en del af sit hovedkvarter i Karup, hvor du vil blive en central spiller på det logistiske område.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen oprettes med fast tjenestested i MND N vestlige hovedkvarter på Flyvestation Karup, og der kan forventes en del rejsevirksomhed til det østlige hovedkvarter i Letland. I fredstidsopstillingen vil du indgå i G4 og i kriseopstillingen vil din stilling indgå i Divisionens Combat Service Support Centre (CSSC). Stillingsindholdet i fredstidsopstillingen kan derfor forventes at være bredere funderet end Deployment & Movement, idet stillingsindholdet udvikles i samarbejde med dig. Du vil referere til chef G4, der ligeledes er chef CSSC – chefens nationalitet er ikke besluttet på nuværende tidspunkt.

Din tjeneste vil omfatte skarp operativ planlæning, deltagelse i stabens intern stabsrutinering, træning af brigader samt daglig drift.

Du vil derfor bistå chefen for G4 med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af planlægning samt træning af brigader på Divisionens uddannelsescyklus i taktisk logistik. Her vil dine opgaver bestå i analyser for logistiske input til planer samt at træne stabspersonel fra brigader m.fl. i logistiske beregnings- og marchværktøjer samt at anvende værktøjerne i forbindelse med øvelser i MND N ramme.

Du deltager i tilrettelæggelse og gennemførelse af CSSC opstilling, hvor divisionen indgår som øvelsestager og ’Lower Control’. Her vil planlægning og gennemførsel af Divisionens deployerings- og transportopgaver være en del af din portefølje.

Du bliver sagsbehandler på DeMars (MAT), C2IS (LOG), JCATS (LOG) samt LOGFAS.
Om dig
Du er udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt, forventer vi, at du har en anciennitet som seniorsergent på 6-8 år og 20-25 år som mellemleder. Du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Vi forventer, at du har et solidt og bredt kendskab til Hærens organisation, virke og fremtidige opgaveløsninger, ligesom du har en solid baggrund fra det taktiske logistiske spor, gerne fra bataljons- eller regimentsniveau. Vi har desuden en forventning om, at du har erfaring fra international tjeneste inden for logistik. Det er en fordel, hvis du kommer med erfaring fra en eller flere funktioner på niveauet.

Som person er dine spidskompetencer integritet, faglighed, administration og samarbejde. Du er imødekommende, forstår og respekterer andres forskelligheder og søger altid at skabe gode kontakter, netværk og samarbejdsrelationer og kan vedligeholde og udbygge dem. Ikke mindst evner du at indgå i et bredt samarbejde på tværs af organisationen og andre myndigheder. Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale på såvel dansk som engelsk, og du kan med dine kompetencer bistå dine kollegaer og chefer inden for logistik.

Dine analyser og konklusioner er fagligt funderet og formuleret på engelsk på en måde, der tilpasses situationen og niveauet, ligesom du overholder deadlines uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav.

Du kan også arbejde selvstændigt med opgaverne og har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne, som de kommer. Vi forventer du er præcis, hjælpsom og loyal. Du kan arbejde under pres uden at miste overblikket, og du er fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsninger, i tid og andre ressourcer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Multinational Division North i Karup, indtil det permanente hovedkvarter i Slagelse står klart. Du kan beholde dit nuværende faste tjenestested under tjenesten i Karup efter nærmere koordination med nuværende tjenestested.

Du kan allerede ved ansættelse aftale vilkårene for din fortsatte tjeneste ved Multinational Division North i Slagelse, gældende fra hovedkvarterets flytning til Antvorskov kaserne. Bibeholder du ikke nuværende faste tjenestested, vil det faste tjenestested være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet uden begrænsninger til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte nuværende chef for G4 Major René Gundmann på telefon 61 37 25 63.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 24 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. februar 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 8.

Stillingen er til besættelse 1. april 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

31.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent