Sagsbehandler til Commanders Support Staff ved Air Control Wing


Sagsbehandler til Commanders Support Staff ved Air Control Wing

Har du lyst til at arbejde i et team med fokus på kompetenceudvikling, onboarding og fastholdelse? Så har du muligheden nu!
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet.

Commanders Support Staff er en del af Air Control Wing Support Group, hvor nogle af de overordnede opgaver er personelplanlægning, både til internationale og nationale operationer, herunder også opstilling, uddannelse og indsættelse af Air Control Wing kommandobefalingsmænd. Udarbejde Air Control Wing intentions- og udviklingsplan og efterfølgende koordinere og gennemføre personelplanlægningsmøder.

Vores dagligdag er spændende og udfordrende, da vi med det overordnede ansvar løser en bred vifte af opgaver. Vi støtter ledelsen ved myndighed med alt fra styringsrelevant information/statistik, personale-planlægning, støtte ved INTOPS, afholdelse af sygefraværssamtaler og kompetenceudvikling af personellet.

Har du lyst til at vide mere om Air Control Wing og vores opgaver, kan du se nyheder, film og finde andre spændende oplysninger på vores Facebook side ”Air Control Wing”.
Om stillingen
Stillingen som sagsbehandler i Commanders Support Staff er på funktionsniveau M231, seniorsergent.

Commanders Support Staff er en nyoprettet funktion, hvor vi ved hjælp af en teamorienteret tilgang har fokus på, gennem samarbejde, at få alle opgaver løst. Dine opgaver vil løbende blive tilpasset, i takt med at sektionen konsolideres.

I udgangspunktet omhandler det blandt andet:
• Uddannelseskoordination på strategisk/operativt niveau med sagsbehandling af Air Control Wing kompetenceudviklingsstrategi. Herunder afvikling af planlægning og afholdelse af kompetenceudvalgsmøder, koordinering af udenlandskurser, tilskud fra fonde og strategisk kompetenceudvikling.
• Onboarding og mentorering, der blandt andet omfatter at planlægge og udfærdige oplæringsprogram til nye medarbejdere i samarbejde med ansættende leder og mentor.
• Koordinering af myndighedens mentorkorps inkl. uddannelse af samme.
• Bistå elementsleder ved gennemførelse af HR-driftmøder, herunder assistere med input til Air Control Wing personelplan, bl.a. ved udarbejdelsen af Air Control Wing intentions- og udviklingsplan (personelplan og produktionsbehov).
• Deltage i INTOPS bemandlingslistemøder, herunder udarbejde input til beredskabshold samt enkelt-mandsudsendelser i forbindelse med nationale- og internationale operationer.

Du indgår som kommandobefalingsmand i enhedens deployerbare radarbidrag under INTOPS og øvelser, hvor det forventes at du kan anvende, kontrollere og vejlede i de administrative processer i DeMars (PERSYS, arbejdstidsstyring, rejsestyring m.fl.) og Captia.

Du deltager i udarbejdelse af enhedens overordnede strategier, bestemmelser og procedurer indenfor HR ansvarsområdet, samt videreformidler dette til enhedens chefer, ledere, administrative personel og øvrigt personel ved hjælp af hjemmeside, briefinger, seminarer m.v.

Vi tilbyder:
• En hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til at balancere familieliv/private interesser.
• Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker.
• At blive en del af netværket af mellemledere i Air Control Wing

Men frem for alt tilbyder vi, at være en del af en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden når det er nødvendigt.
Om dig
Du har gennemgået og bestået uddannelsen til mellemleder (VMF2 eller VUTII/ML) eller er indstillet på at gennemføre denne, samt er bedømt egnet hertil.

Da du vil få en stor berøringsflade forventes det, at du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer, samt formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale.

Du skal kunne inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde og det vil være en fordel, hvis du er uddannet inden for administrationsområdet, eller har erfaring som kommandobefalingsmand.

Du anvender PC og Microsoft Office, specielt excel programmer på et rimeligt niveau, da det er en naturlig del af din hverdag. Herunder forventes det at du kan anvende og kontrollere informationer i DeMars PERSYS samt Captia.

Du er bedømt, eller kan bedømmes, egnet til INTOPS, da det er et krav, at du kan udsendes til Internationale Operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte elementsleder seniorsergent Klaus N. Jespersen på mail ACW-SCC-001@FIIN.DK / telefon 728 45012 eller fungerende sektionschef kaptajn Jesper Sørensen på mail ACW-SC-004@FIIN.DK / telefon 728 45011.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent SSG Kjeld Hildebrandt Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS249@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. februar 2019 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

30.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent