Elektronikmekaniker til Air Control Wing på Flyvestation Karup


Elektronikmekaniker til Air Control Wing på Flyvestation Karup

Er du uddannet elektronikmekaniker og har du lyst til en spændende stilling med en afvekslende hverdag? Air Control Wing (ACW) søger en engageret, fleksibel, selvstændig og positiv indstillet kollega, til en spændende stilling ved ACW Maintenance Element Karup.
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, der har satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup. Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle som bidrager positivt til vores opgaveløsning. Til gengæld fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse.

Current Maintenance Element har 3 teams; DATA, COM og Electronic Support Team. Alle teams er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udvikling af operativt udstyr.

Du kan følge Air Control Wing aktuelle hverdag på Facebook.
Om stillingen
Du vil indgå som konstabel i et team, der består af 1 oversergent, 6 konstabler (teknikere) og 1 lærling.

Dit arbejde vil, efter endt oplæring, bestå af daglig drift, fejlsøgning og vedligeholdelse af enhedens brede vifte af udstyr, som er fundamentalt for det operative virke. I vid udstrækning består udstyret af Helikopter Wing Karups materiel og anlæg, der hovedsageligt bruges af Air Traffic Control.

Du vil opleve en alsidig hverdag i et livligt og humoristisk miljø, hvor to dage sjældent er ens og hvor du selv, indenfor enhedens mål og rammer, bidrager til en spændende, lærerig og udfordrende hverdag. Du vil få opgaver efter dine kvalifikationer. Opgaverne spænder fra vedligeholdelse af radar-, navigations- og kommunikationsudstyr forbundet i et netværksbaseret computersystem, til opsætning/pasning af et stort, mobilt højtaleranlæg.
Om dig
Du er konstabel, overkonstabel eller lignende. Det er ingen hindring hvis du er tilknyttet Hæren eller Søværnet. Er du ikke konstabel, eller har du ikke gennemført en værnepligt i Flyvevåbnet, Hæren eller Søværnet, skal du være indstillet på at gennemføre og bestå Flyvevåbnets Basisuddannelse.

Vi stiller i teamet store krav til fleksibilitet, samarbejde og engagement, samt evnen til at tilegne sig ny viden. Vi sætter pris på et godt samarbejde og gode kollegaer, så den positive indstilling og viljen til at løfte i fællesskab vægter vi meget højt.

Du skal kunne indgå konstruktivt i større og mindre teams, men skal også kunne arbejde selvstændigt, med fokus på at udføre et individuelt fagligt og professionelt stykke arbejde.

Det er et krav til stillingen, at du:
- Har svendebrev som elektronikmekaniker, elektroniktekniker eller elektronikfagtekniker.
- Kan honorere Forsvarets fysiske- og helbredsmæssige krav.
- Kan både læse og tale engelsk på et fornuftigt niveau.
- Kan sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt.
- Kan udsendes i Forsvarets internationale operationer.
- Har kørekort til kategori B.

Det er ønskeligt, at du har erfaring med:
- Computerbaserede systemer
- Netværk
- Radar
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Teamleder oversergent Jan Kristensen på mail ACW-LMCE-001@mil.dk / telefon 7284 5536 eller elementleder premierløjtnant Rene Frandsen på mail ACW-LSS-004@mil.dk / telefon 7284 5551.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent SSG Kjeld Hildebrandt Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS249@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. marts 2019. Jobsamteler forventes at blive gennemført løbende, med henblik på besættelse af stillingen snaret muligt.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.03.2019

Indrykningsdato

30.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent