Hæren 06

Chef for Electromagnetic Coordination Cell i Electronic Warfare Kompagniet ved 1. ISRBTN


Chef for Electromagnetic Coordination Cell i Electronic Warfare Kompagniet ved 1. ISRBTN

Interesserer du dig for teknologi? Brænder du for taktisk udvikling?

Så kan vi tilbyde en spændende nyoprettet stilling ved Electronic Warfare Kompagniet i Fredericia.
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade, med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni (EWKMP) og en Opklaringseskadron. Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2. Military Intelligence bataljon.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Du er chef for ”Electromagnetic Coordination Cell” (ECC) ved EWKMP. Som ECC chef indgår du i brigadens udvidede stab og skal fungere som rådgiver for både planlægnings- og operationscenter staben, for så vidt angår kampen i det elektromagnetiske spektrum. Du bidrager til den taktiske udvikling af konceptet og teknologien til ECC kapaciteten og støtter desuden den generelle drift og udvikling af EWKMP.

Du vil i den operative rolle være chef for medarbejdere fra EWKMP og føringsstøtteregimentet (FSR), der tilsammen vil afspejle specialerne for kommunikation, jamming af modstanderens kommunikation og monitering af modstanderens kommunikation.

De fleste medarbejdere er designerede til ECC fra EWKMP og FSR. Der er dog en stabshjælper til fast tjeneste i ECC.

Din dagligdag vil, den første tid, være præget af bidrag til den taktiske udvikling af ECC kapaciteten og introduktionen af ECC konceptet for brigade staben. Over tid, vil der blive mere fokus på operativ indsættelse af ECC, i øvelser og operationer.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.
Om dig
Du er kaptajn, og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN og VUK/BDE. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af den kommende føringsuddannelse.

Du har gjort tjeneste i EWKMP, som efterretningsofficer og/eller i føringsstøttestillinger og er bekendt med EW, efterretnings- og føringsstøtte doktriner.

Du har et bredt kendskab til kommunikations-, IT- og kryptomateriel i Forsvaret, udstyr til informationsformidling og du besidder oprigtig vilje og evne til at dygtiggøre dig yderligere inden for området. Du evner hurtigt at sætte dig ind i såvel nye sagsområder som komplekse tekniske problemstillinger, og er i stand til at kommunikere komplekst faglig viden til letforståelige budskaber.

Du arbejder selvstændigt, er i stand til at samarbejde på tværs af organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk.

Du er velformuleret i skrift og tale på såvel engelsk som dansk.

Der vil blive lagt vægt på evnen til at formidle budskaber i relation til taktiske problemstillinger. Du skal kunne give officerer fra alle våbenarter i Hæren et troværdigt og fagligt kompetent indtryk af dig som specialist.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra stillinger i en STUV organisation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN og BDE, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte LD/TAKU/EW MJ Thomas Nordin Frost på telefon 40 98 38 31.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32665991.

Ansøgningsfristen er den 22. februar 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.02.2019

Indrykningsdato

30.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent