Almen sergent Hæren 1

Chef for Personelsektionen (G1) ved MND N i Karup


Chef for Personelsektionen (G1) ved MND N i Karup

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med administrative opgaver i et multinationalt miljø?

Kan du begå dig i et internationalt miljø hvor policy, doktrinudvikling og samarbejde på tværs af NATO stabe er en naturlig del af hverdagen?
Om os
Multinational Division North (MND N) opbygger en del af sit hovedkvarter i Karup, hvor du vil blive en del af staben i Karup.

MND N er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland.

I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark. MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Som chef for Personelsektionen (G1) varetager du selvstændigt planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af personeladministration ved divisionen og er ansvarlig for, at sektionens opgaver styres og løses både ressourcebevidst, helhedsorienteret og med en høj grad af faglighed.

Du er som chef ansvarlig for udarbejdelse af direktiver og bestemmelser indenfor kompetenceudvikling og lønområdet. Endvidere er du ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af divisionens aktiviteter inden for decentral løndannelse, herunder alle lønsamtaler, den årlige nylønsproces og decentral lønsumsstyring. Du er ansvarlig for koordination og intern prioritering af INTOPS bidrag og bemanding af og rekruttering til divisionen.

Du er divisionen stedfortrædende hoveddisponent, ansvarlig for strukturarbejde og arbejdsskadehåndtering.

Der må i stillingen forventes rejseaktivitet som både møde- og øvelsesvirksomhed, både i Baltikum, men også hos andre samarbejdsparter.
Om dig
.Vi forventer, at du har en baggrund som officer i hæren, og at du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L), et tilsvarende udenlandsk kursus eller har gennemført en ækvivalerende civil uddannelse. Du har et solidt og bredt kendskab til Hærens organisation, virke og fremtidige opgaveløsninger, ligesom du har en solid HR baggrund, gerne fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) eller lignende. Vi har desuden en forventning om, at du har erfaring fra international tjeneste. Dine kompetencer som stabsofficer er fortrinlige, og det er en fordel, hvis du kommer med erfaring fra en eller flere funktioner på niveauet.

Som person er dine spidskompetencer lederevner og samarbejde. Du er imødekommende, forstår og respekterer andres forskelligheder og søger altid at skabe gode kontakter, netværk og samarbejdsrelationer og kan vedligeholde og udbygge dem. Ikke mindst evner du at indgå i et bredt samarbejde på tværs af organisationen og andre myndigheder. Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale på såvel dansk som engelsk, og du kan med dine kompetencer inden for HR bistå dine kollegaer i deres kompetenceudvikling.

Dine analyser og konklusioner formulerer du på en lettilgængelig og præcis måde, der tilpasses situationen og niveauet, ligesom du overholder deadlines uden at gå på kompromis med kvalitetskrav. Du kan også arbejde selvstændigt med opgaverne og har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne, som de kommer. Vi forventer, du er præcis, hjælpsom, loyal og udviser diskretion. Du kan arbejde under pres uden at miste overblikket, og du er fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsninger i tid og andre ressourcer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse 1. april 2019.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Multinational Division North i Karup, indtil det permanent hovedkvarter i Slagelse står klart. Du kan beholde dit nuværende faste tjenestested under tjenesten i Karup efter nærmere koordination med nuværende tjenestested. Du kan allerede ved ansættelse aftale vilkårene for din fortsatte tjeneste ved Multinational Division North i Slagelse, gældende fra hovedkvarterets flytning til Antvorskov kaserne.

Kontakt og ansøgning
Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte fungerende CH G1, Martin Søvang på telefon 25164260 eller stabschef oberst Peer Sander Rouff på telefon 0037129405058.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19144.

Ansøgningsfrist er 17. februar. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 8 eller 9.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

29.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent